Praktijkondersteuners
Praktijkondersteuners (POH)

De praktijkondersteuners huisartsenzorg bieden op verschillende gebieden zorg aan patiënten: op het gebied van geestelijke gezondheid, aan mensen met een chronische aandoening zoals suikerziekte en COPD en ze bieden zorg over hoe je zieken thuis kan verzorgen. Daarnaast is er een hart- en vaatspreekuur. Daarbij ligt de nadruk op preventie. Tot slot begeleiden de praktijkondersteuners ook ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, of, als dat nodig is, de weg te wijzen naar andere zorg. Indien nodig komt een praktijkondersteuner op huisbezoek.

U kunt zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken.

 • Praktijkondersteuner POH-GGZ

  Spreekuur voor de geestelijke gezondheid
  Bij een vermoeden van psychische problematiek kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsen voor de geestelijke gezondheidszorg). Bij Aquamarijn is dat Bob Brinkman.

  De POH-GGZ bekijkt samen met u de problemen. Hij zoekt hij samen met u naar een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een aantal gesprekken bij de POH-GGZ zelf of doorverwijzing naar psycholoog.
  Gesprekken met de praktijkondersteuner vallen onder huisartsenzorg, u hoeft geen eigen risico te betalen.

  Klachten, waarmee u bij de POH-GGZ terecht kunt, zijn:
  • Stress of overbelasting (burn out)
  • Slecht slapen
  • Angst of paniekaanvallen.
  • Gevoelens van somberheid en depressie
  • Minderen van alcohol, drugs of medicatie
  • Rouw door verlies van kind, partner, scheiding of werk
  • Piekeren
  • Letten op je grenzen of Nee zeggen.
  • Ik heb altijd gezorgd voor andere, maar wat wil ik?

  De praktijk maakt gebruik van E-health modules.
  Dit zijn een soort cursussen via internet over vele onderwerpen. U krijgt informatie en maakt opdrachten. De praktijkondersteuner kan hierbij met u meekijken.

  Praktisch.
  Bij de assistente kunt u een afspraak maken voor een intake. Dit eerste gesprek duurt 40 minuten. Vervolggesprekken duren 30 of 20 minuten.
  Voor een afspraak wacht u in de wachtkamer van de fysiotherapeuten van Aquamarijn op de 2e verdieping. U hoeft zich niet te melden.

 • Praktijkondersteuner Jeugd

  Mijn naam is Karin Leusink. Het werken met en voor kinderen en jongeren spreekt mij aan omdat het kunnen verplaatsen in hun leef-en denkwereld én hierbij ondersteunend kunnen zijn basis vormt voor een goede ontwikkeling. Dat geeft mij veel voldoening.

  De poh jeugd is er voor emotionele of gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Daarnaast kunnen ouders vragen stellen over het gezin en opvoeding. Ook geef ik psycho-educatie, ondersteunende gesprekken op opvoedondersteuning.

  Karin Leusink is aanwezig op dinsdag tussen 08.30u en 12.30u en op woensdag tussen 08.30u en 17.00u.

 • Praktijkondersteuner POH-somatiek

  De praktijkondersteuner somatiek is Majella Libeton (Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.)

  De praktijkondersteuner begeleidt mensen met COPD/astma, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Tijdens deze spreekuren is er extra aandacht voor leefstijl en voeding en beweging. De spreekuren hebben een diagnostisch en preventief karakter.
  Zo willen we mensen inzicht geven in hoe ontstekingsfactoren (in het geval van COPD/astma, CVRM en diabetes) in het lichaam, verhoogd of verlaagd kunnen worden door leefstijl en voeding.
  Aan de spreekuren van de praktijkondersteuner zijn voor u geen kosten verbonden.

  De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen en met de therapeuten.

  Spreekuur COPD (longziekten)
  COPD is een verzamelnaam voor de longziekten, chronische bronchitis en longemfyseem. De ziekte begint met een onschuldig hoestje, maar de longen kunnen geleidelijk aan verder achteruit gaan. COPD is onomkeerbaar, maar als u er op tijd bij bent, kunt u veel doen om de klachten te verminderen en het beloop te beïnvloeden. Alle mensen die in de praktijk bekend zijn met COPD of astma krijgen een uitnodiging krijgen voor dit spreekuur.

  In het consult doet de praktijkondersteuner somatiek onderzoek en vindt een longfunctietest (spirometrie) plaats.
  Indien wenselijk krijgt u passende adviezen over stoppen met roken, voeding, ademhaling en ontspanning, beweging en stressreductie. Of u krijgt een behandeladvies. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de huisarts.

  Spreekuur Astma
  Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.
  Heeft uw arts u verteld dat u astma heeft? Dan herkent u vast de situatie dat uw longen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren.
  Het is belangrijk dat er elk jaar een spirometrie = longfunctietest bij de praktijkondersteuner plaatsvindt. U krijgt jaarlijks van haar een oproep. De inhalatietechniek wordt ook doorgenomen.

  Spreekuur CVRM (hart- en vaatziekten)
  Bij hoge bloeddruk, een hartziekte, hoog cholesterol, zwangerschapsdiabetes, jicht, een nierziekte of als u lithium en/of 5-ASA medicatie gebruikt nodigen we u graag uit voor het Spreekuur Hart- en vaatziekten.

  De praktijk wil met het spreekuur aandacht besteden aan preventieve screening en zo hart- en vaatziekten helpen voorkomen.

  Bent u patiënt bij ons en voldoet u aan een (of meer) van de bovenstaande indicaties, dan sturen we u een uitnodiging voor dit spreekuur dat door de praktijkondersteuner wordt gehouden. 

  Spreekuur Diabetes Mellitus
  De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts. Mensen met diabetes moeten twee tot drie keer per jaar op controle. De POH doet deze controles. Maar daarnaast doet de POH nog meer zoals: 

  • advies geven over leefstijl en gezonde voeding
  • begeleiding bij het injecteren van insuline en het meten van de glucosespiegel
  • advies geven over medicatie 
  • vragen beantwoorden over alles wat met diabetes te maken heeft
  • uitleg geven over complicaties en preventiemogelijkheden
  • voorlichting over hoe om te gaan met diabetes tijdens vakantie, reizen en sport. 

  De POH mag niet zelf medicijnen voorschrijven of de dosering wijzigen. Dit doet de huisarts.

  Spreekuur stoppen met roken
  Wanneer u wilt stoppen met roken of u uw motivatie om te stoppen wilt vergroten, kan de praktijkondersteuner Somatiek u daarin begeleiden.
  Zij kan samen met u zoeken naar passende begeleiding of samen met u een stopplan opstellen.
  Vanuit de zorgverzekering hebben verzekerden één keer per jaar recht op begeleiding bij het stoppen met roken via het StoppenMetRoken-programma. Mocht u het recht op begeleiding reeds hebben ontvangen in dit kalenderjaar, dan zijn de kosten voor een begeleiding voor uw eigen rekening (€92,63 in 2024)