Het therapiefonds

In verband met de zomervakantieperiode kunnen de aanvragen in juni en juli wat vertraagd in behandeling worden genomen. Wij danken voor uw begrip.

springt bij als u een voorgeschreven therapie niet (helemaal) zelf kunt betalen.

Het therapiefonds bestaat sinds 1990. Dit fonds werd in het leven geroepen om patiënten in de gelegenheid te stellen om een door de arts voorgeschreven antroposofische therapie bij Aquamarijn te kunnen krijgen als ze niet in staat zijn deze uit eigen middelen te bekostigen.

Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars bieden in hun aanvullende verzekering vergoedingen aan voor alternatieve geneeswijzen. Meestal geldt een eigen bijdrage en bovendien wordt jaarlijks tot een bepaald maximum vergoed. Voor het eigen deel van de kosten kan een beroep op het therapiefonds worden gedaan.

Vanuit het therapiefonds zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals het verstrekken van een gehele of gedeeltelijke lening of een schenking.

Samen met de heer Rob Palant kunt u kijken of u hiervoor en/of waarvoor (lening of schenking) in aanmerking komt. Uiteraard afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.  

Om in aanmerking te kunnen komen voor een schenking mag uw gemiddeld (gezamenlijk) maandelijks inkomen niet meer bedragen dan 120% van de bijstandsnorm die voor u in uw situatie zou gelden indien u daar gebruik van maakt of zou moeten maken.

Indien u er zelf niet goed uitkomt of u in aanmerking komt voor het therapiefonds dan zijn we altijd bereid met u mee te kijken en kunnen in sommige situaties ook advies geven.

Een schenking kan per kalenderjaar niet meer bedragen dan maximaal € 750, - (per gezinslid).

Voor, door en met patiënten.

Het therapiefonds wordt op verzoek van het bestuur van de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn beheerd door een commissie bestaande uit mevrouw Manon Bos, huisarts, de heer Bert de Brouwer, fysiotherapeut en als uitvoerend lid de heer Rob Palant, tevens penningmeester van Stichting Ontwikkeling en Stichting Beheer Therapeuticum Aquamarijn.

Het therapiefonds steunt volledig op de jaarlijkse bijdragen van de patiënten, die ingeschreven staan bij het therapeuticum Aquamarijn. Wij gaan er dan ook van uit, dat u die bijdrage betaald hebt, als u een beroep doet op het therapiefonds.

De therapiefondscommissie gaat ervan uit dat de patiënt heeft ingestemd met de voorgeschreven therapie en ook op de hoogte is van de kosten, ook de eventuele kosten, die zelf betaald moeten worden. De patiënt krijgt altijd zelf de rekening. Er wordt daarom nooit rechtstreeks geld overgemaakt vanuit het therapiefonds naar de therapeut. Van wezenlijk belang is dat, welke regeling ook via het therapiefonds is getroffen, de patiënt altijd zelf verantwoordelijk is en blijft.

De voorwaarden samengevat.

Rekening houdend met bovenstaande uitgaanspunten zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een beroep te kunnen doen op het therapiefonds.

 • De antroposofische therapie (maar ook de medicamenteuze therapie op basis van maretak) is voorgeschreven door één van de (huis)artsen van Aquamarijn.
 • De betreffende therapie wordt gegeven door een therapeut die teamlid is van Aquamarijn.
 • De jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn is de afgelopen 2 jaar betaald, tenzij u een geldige reden heeft dat dit niet mogelijk is geweest.
 • Bij een schenking geldt een maximum van € 750,- per persoon per kalenderjaar.
 • Bij een lening geldt een maximum ter hoogte van de benodigde kosten van de betreffende therapie.
 • Een lening is renteloos. De hoogte van de maandelijkse aflossing wordt in overleg bepaald en schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd.

Een aanvraag bij het therapiefonds.

Voor een aanvraag uit het therapiefonds vult u het webformulier in.

Na ontvangst van het aanvraagformulier door het therapiefonds wordt, zo mogelijk, binnen 2 weken contact met u opgenomen en volgt er meestal een uitnodiging voor een telefonisch aanvraaggesprek.

In dit gesprek wordt gesproken over de aard van uw aanvraag, eventuele bijzondere uitgaven, mogelijke alternatieve financieringen en de inkomsten van u en uw eventuele partner. Want er wordt bij het toekennen van een bijdrage uit het therapiefonds rekening gehouden met beider inkomen.

Tevens zal u dan verzocht worden de benodigde bewijsstukken van inkomsten, eventuele bijzondere uitgaven, ziektekostenverzekering  per mail of post te overleggen.

De gegevens, die worden besproken, zijn strikt vertrouwelijk. Ook de artsen en therapeuten worden hierover niet geïnformeerd.

Aanvraagformulier therapiefonds
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Van wezenlijk belang is dat de patiënt altijd zelf verantwoordelijk is voor de betaling aan arts en/of therapeut.