Het therapiefonds

springt bij als u een voorgeschreven therapie niet (helemaal) zelf kunt betalen.

Het therapiefonds bestaat sinds 1990. Dit fonds werd in het leven geroepen om patiënten in de gelegenheid te stellen om een door de arts voorgeschreven antroposofische therapie bij Aquamarijn te kunnen krijgen als ze niet in staat zijn deze uit eigen middelen te bekostigen.

Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars bieden in hun aanvullende verzekering vergoedingen aan voor alternatieve geneeswijzen. Meestal geldt een eigen bijdrage en bovendien wordt jaarlijks tot een bepaald maximum vergoed. Voor het eigen deel van de kosten kan een beroep op het therapiefonds worden gedaan.

Samen met de heer Ruud van Aarssen kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een lening of een schenking vanuit het therapiefonds (uiteraard afhankelijk van de hoogte van uw inkomen). Soms is een goed advies hierbij al voldoende. Vanuit het therapiefonds zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals het verstrekken van een gehele of gedeeltelijke lening of schenking.

Deze schenking kan per kalenderjaar niet meer bedragen dan maximaal € 750, - (per gezinslid).

Voor, door en met patiënten.

Het therapiefonds wordt op verzoek van het bestuur van de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn beheerd door een commissie bestaande uit mevrouw Kore Luske, huisarts, de heer Gerard Rotteveel, huisarts in ruste en als uitvoerend lid de heer Ruud van Aarssen, die jarenlang werkzaam was in de sociale sector bij de gemeente Arnhem.

Het therapiefonds steunt volledig op de jaarlijkse bijdragen van de patiënten, die ingeschreven staan bij het therapeuticum Aquamarijn. Daarom is het van belang, dat u ook uw jaarlijkse bijdrage betaalt.
Wij gaan er dan ook van uit, dat u die bijdrage betaald hebt, als u een beroep doet op het therapiefonds.


De therapiefondscommissie gaat ervan uit dat de patiënt heeft ingestemd met de voorgeschreven therapie en ook op de hoogte is van de kosten, ook de eventuele kosten, die zelf betaald moeten worden. De patiënt krijgt altijd zelf de rekening. Er wordt daarom nooit rechtstreeks geld overgemaakt vanuit het therapiefonds naar de therapeut. Van wezenlijk belang is dat, welke regeling ook via het therapiefonds is getroffen, de patiënt altijd zelf verantwoordelijk is en blijft.

De voorwaarden samengevat.

Rekening houdend met bovenstaande uitgaanspunten zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een beroep te kunnen doen op het therapiefonds.

 • U dient ingeschreven te staan als patiënt bij het Therapeuticum Aquamarijn.
 • De therapie is voorgeschreven door één van de (huis)artsen van Aquamarijn.
 • De therapie wordt gegeven door een therapeut die aangesloten is bij Aquamarijn.
 • De jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn is de afgelopen 2 jaar betaald.
 • ​​​​​​​Bij schenking geldt een maximum van € 750, - per persoon per kalenderjaar.

Een aanvraag bij het therapiefonds.

Voor een aanvraag uit het therapiefonds vult u het webformulier in.
(Bij de assistentes is ook een aanvraagformulier verkrijgbaar. Dit formulier kunt u handmatig invullen en daarna opsturen naar of afgeven bij de assistentes van Aquamarijn.)

Na ontvangst van het aanvraagformulier door het therapiefonds wordt, zo mogelijk, binnen 2 weken contact met u opgenomen en volgt er meestal een uitnodiging voor een gesprek.

In dit gesprek wordt gesproken over de aard van uw aanvraag, eventuele bijzondere uitgaven, mogelijke alternatieve financieringen en de inkomsten van u en uw eventuele partner. Want er wordt bij het toekennen van een bijdrage uit het therapiefonds rekening gehouden met beider inkomen.
Tevens zullen dan de benodigde bewijsstukken van inkomsten, eventuele bijzondere uitgaven, ziektekostenverzekering e.d. overlegd dienen te worden.

De gegevens, die worden besproken, zijn strikt vertrouwelijk.
Ook de artsen en therapeuten worden hierover niet geïnformeerd.

Aanvraagformulier therapiefonds
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Van wezenlijk belang is dat de patiënt altijd zelf verantwoordelijk is voor de betaling aan arts en/of therapeut.