Het landelijk schakelpunt (LSP)

Beschikbaar stellen medische gegevens (LSP)

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost of bij de spoedeisende hulp terecht. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt. Zo kunnen zij u snel en beter helpen.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. U heeft dan toestemming gegeven voor informatie uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost. En alleen als u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis. Wel kunnen wij in overleg met u een Memo versturen naar de huisartsenpost met daarin belangrijke medische informatie over u.

Als u eerder al toestemming hebt gegeven voor informatie-uitwisseling dan is het voor u goed om te weten dat op dit moment er nog altijd maar beperkte uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Onze gegevens kunnen worden ingezien door de huisartsenpost. En ons medicatiedossier kan worden ingezien door de apotheken. Ziekenhuizen kunnen onze dossiers dus niet raadplegen. Of dit in de toekomst wel gerealiseerd gaan worden weten we nog niet.

Wij raden u aan uw keuze wel te maken. U kunt u persoonlijke keuze ten alle tijden ook weer wijzigen als u besluit toch wel óf geen toestemming meer te geven.

Persoonlijke keuze vastleggen
Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

  • U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk
  • U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of
  • U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt in.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

Als u de toestemming voor het LSP (wel of niet) wenst te verlenen, verzoeken wij u de bijgevoegde Voorlichtingsfolder Volgjezorg - LSP te lezen en het toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en dit op te sturen of af te geven op de praktijk. Elke huisgenoot dient een eigen formulier in te vullen. Het is ook mogelijk om digitaal via de website www.volgjezorg.nl uw toestemming te verlenen.

Wanneer u toestemming geeft, melden wij uw dossier aan bij het LSP. Voor alle duidelijkheid, uw dossier wordt niet verspreid. De gegevens in uw dossier worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor uw zorgverlening. Het beheer over uw dossier blijft bij ons.

Uitgebreidere toelichting over het LSP en welke zorgaanbieders meedoen, kunt u vinden op www.volgjezorg.nl/het-lsp

Jouw huisartsdossier
Alleen waarnemend huisartsen kunnen jouw medische gegevens bij jouw huisarts bekijken. Bijvoorbeeld als je op de huisartsenpost komt. Of als je een waarnemer bezoekt in zijn praktijk. Andere zorgaanbieders kunnen deze informatie niet bekijken.

Jouw medicatiedossier
Zorgaanbieders die het medicatiedossier bij jouw apotheek, of apotheken, kunnen inzien:
* De (waarnemend) huisarts.
* Andere (dienst)apotheken.
* Medisch specialisten (in ziekenhuizen en andere aangesloten zorginstellingen)

 

Toestemmingsformulier LSP Voorlichtingsfolder Volgjezorg - LSP