Het landelijk schakelpunt (LSP)

Beschikbaar stellen medische gegevens (LSP)

Het kan voorkomen dat u buiten onze praktijkuren of tijdens vakantie bij een andere (huis)arts, apotheek of bij de huisartsenpost terecht komt voor een onverwacht medisch probleem. Een gedeelte van de inhoud van uw elektronische medische dossier dat door ons wordt bijgehouden kan ook buiten onze praktijkuren in worden gezien door uw behandelende zorgverleners. De techniek die dit mogelijk maakt staat bekend als 'het landelijk schakelpunt' (het LSP). U kunt uw dossier voor dit doel beschikbaar maken, hiervoor is uw expliciete toestemming nodig. Indien u dit niet wilt, bent u hiertoe niet verplicht, en blijft het dossier binnen de huisartsenpraktijk. Ook wanneer u het dossier niet wilt delen via het LSP dient u dit aan te geven.

Als u de toestemming voor het LSP (wel of niet) wenst te verlenen, verzoeken wij u de bijgevoegde Voorlichtingsfolder Volgjezorg - LSP te lezen en het toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en dit op te sturen of af te geven op de praktijk. Elke huisgenoot dient een eigen formulier in te vullen. Het is ook mogelijk om digitaal via de website www.volgjezorg.nl uw toestemming te verlenen.

Wanneer u toestemming geeft, melden wij uw dossier aan bij het LSP. Voor alle duidelijkheid, uw dossier wordt niet verspreid. De gegevens in uw dossier worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor uw zorgverlening. Het beheer over uw dossier blijft bij ons.

Uitgebreidere toelichting over het LSP en welke zorgaanbieders meedoen, kunt u vinden op www.volgjezorg.nl/het-lsp
 

Voorlichtingsfolder Volgjezorg - LSP