Consultatiebureau
Consultatiebureau

Het antroposofisch consultatiebureau biedt de standaard consultatiebureauzorg die zich richt op het volgen en bespreken van groei, gezondheid en motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast kijken wij vanuit een antroposofische visie met de ouders mee naar de ontwikkeling van hun kind. Een belangrijke gedachte hierbij is dat een kind in zijn jongste jaren alles nabootst en dat de lichamelijke rijping naast de groei centraal staat. Ieder kind brengt andere vragen en eigenschappen met zich mee. Op deze verschillen in aanleg proberen we in onze adviezen aan te sluiten. De eigenheid van ieder kind en gezin wordt erkend.

 • Hoe werkt het

   

  Voor de geboorte
  We starten onze zorg met een prenataal consult; idealiter in het tweede trimester (als het zo uitkomt wijken we iets van dit tijdstip af, maar het is voorwaarde om bij ons in zorg te komen). Tijdens dit consult maakt u nog verder kennis met de uitgangspunten van onze zorg en leggen we uit hoe u die tijdens de zwangerschap al kan toepassen om de "landing" van de baby zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Ook uw eventuele vragen komen uitgebreid aan bod. Dit consult wordt door de arts Loes Klinge verzorgd en kost € 140. Het vindt gewoonlijk op een ander tijdstip plaats dan onze CB-dag (dat is de dinsdag). U kunt zich hiervoor aanmelden via www.loesklinge.nl

  Na de geboorte
  Na de geboorte komt Marije - indien mogelijk- op bezoek. Het liefst in de week nadat de kraamzorg is vertrokken. Om dit te kunnen plannen is het belangrijk om het tweede formulier uiterlijk een paar dagen na de geboorte in te sturen.

  Tijdens één consult op het CB ontmoet u eerst Marije en vervolgens Loes. Het aantal consulten wordt individueel afgestemd. We bespreken het belang van warmte voor het opgroeiende kind en hoe je als ouder om kunt gaan met deze warmtezorg, met ziektes, vaccinaties, met kleding van natuurlijke materialen, met ritme en wat we de kinderen al of niet kunnen aanbieden. CB consulten zijn mogelijk op dinsdag tussen 8.30 en 13.30.

  Wij willen graag passende adviezen geven. Daarom willen we ouders en kinderen graag met enige regelmaat zien. Door elkaar op gezette tijden mee te maken groeit het vertrouwen, contact en een relatie die nodig is voor het kind om zich te kunnen laten zien en onderzoeken.

  De frequentie van de bezoeken wordt met de ouders samen bepaald. In het eerste levensjaar is dit gemiddeld 4 á 5 keer. In het tweede levensjaar 2 á 3 keer. In het derde en vierde levensjaar samen meestal 3 keer.

  Een mailconsult is voor eenvoudige vragen tussendoor.

  Wij streven ernaar binnen drie werkdagen een ontvangen email te beantwoorden.

  Voor spoedeisende situaties dient contact opgenomen te worden met de huisarts. 

  Indien u alleen vragen heeft over vaccineren, dan kunt u een vaccinatieconsult afspreken bij antroposofisch arts Loes Klinge via haar consultatieve praktijk. Wilt u dan het afsprakenformulier volledig invullen? Dat is te vinden op de website www.loesklinge.nl.

   

 • Wat kost het

  Eenmalige bijdrage inschrijving: € 45,- (tweede en volgende kind € 30,-)

  Dit bedrag dekt de kosten van:
  - administratieve handelingen
  - het Jeugdgezondheidszorg dossier
  - De Groeiwijzer van nul tot één jaar (van o.a. Paulien Bom) (of 1-4 als u 0-1 al heeft)
  - de brochure antroposofische zorg bij kinderziekten (centrum sociale geneeskunde)
  - het boekje "Van zuigeling naar volwaardige peutervoeding" (van Judy van den Berg en Suzanne Haaften)
  - en eventuele andere kopieën.
  U wordt verzocht het inschrijfgeld vóór het eerste consult over te maken naar rekening NL06 TRIO 0379328712 ten name van L.P.Klinge.

  Consult 2 x 30 minuten € 97 (€ 52 Loes, € 45 Marije) 

  Huisbezoek  € 135
  (buiten Arnhem wordt er reistijd gerekend)                                    

  Telefonisch consult/e-mail consult Marije € 25  

  E-mail consult arts /recept buiten bureaubezoek € 28              

  Aan het eind van onze consulten kunt u pinnen. De factuur van het consult van de arts kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Als u navraag doet bij de zorgverzekeraar is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding van een consult van een antroposofisch arts (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar Loes bij aangesloten is. (zie hieronder). 

  Niet nagekomen afspraken worden zonder afzegging binnen 48 uur van tevoren (m.u.v. ziekte van het kind) in rekening gebracht.

 • Kennismaking en aanmelden

  Het heeft onze voorkeur dat u zich aanmeldt tijdens de zwangerschap via het aanmeldingsformulier. De gegevens over uw kind ontvangen we graag in de eerste week na de geboorte.

  Voor meer informatie over het consultatiebureau kunt u contact opnemen via de mail.

  Wij streven ernaar binnen drie werkdagen een ingesproken voicemail of ontvangen e-mail te beantwoorden.

   

   

Kwaliteit

Loes Klinge: Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, NVAA. Tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders, NVAZ. BIG-geregistreerd onder nummer 09032920101. AGB-codes 84-026228 en 84-055925 (praktijk)

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: