Stichting en bestuur
Organisatie

Vanaf het begin is Aquamarijn een samenwerking tussen patiënten, artsen en therapeuten. Dit samenspel heeft geresulteerd in een organisatie, waarin alle partijen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft niet alleen de inhoud (zorg dragen voor gezondheid), maar ook aspecten als organisatie en de financiën. Deze samenwerking maakt het gezondheidscentrum uniek in de regio.

Daartoe zijn de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn en de Stichting Beheer Therapeuticum Aquamarijn opgericht.

Deze medeverantwoordelijkheid van patiënten komt tot uitdrukking in:

 • Het bestuur

  Therapeuticum Aquamarijn kent twee Stichtingen: Stichting Ontwikkeling en Stichting Beheer. Het bestuur laat zich in haar werk leiden door de doelstellingen van  beide Stichtingen.

  Stichting Ontwikkeling
  Stichting Ontwikkeling heeft als doelstelling het bevorderen van de antroposofische gezondheidszorg in Arnhem en omgeving. De belangrijkste inkomstenbron is de jaarlijkse vrijwillige deelnemersbijdrage. Hiermee worden diverse activiteiten gefinancierd. Stichting Ontwikkeling draagt voor een klein deel bij aan de beheerskosten van Aquamarijn via Stichting Beheer.

  Stichting Beheer
  Stichting Beheer faciliteert de huisvesting en de gemeenschappelijke bedrijfsvoering van Aquamarijn.
  Hoofdactiviteit van deze Stichting  is het beschikbaar stellen van bedrijfsruimte aan het team van artsen en therapeuten.
  De inkomsten van Stichting Beheer bestaan voornamelijk uit  een financiële bijdrage van artsen en therapeuten.
  Een tweede belangrijke inkomstenbron vormt de verhuur aan externe huurders. Tevens zijn er diverse doelbijdragen vanuit Stichting Ontwikkeling.

 • Samenstelling bestuur

  Het bestuur
  Het bestuur bestaat uit patiënten en vertegenwoordigers van het team.

  Namens patiënten

  • Anne Veenstra; voorzitter, geestelijk verzorger
  • Liesbeth de Bruijn; secretaris, antroposofisch verloskundige en lactatiekundige
  • Rob Palant; penningmeester
  • Gerard Jager; bestuurslid

  Namens artsen/therapeuten

  • Andrea Wellenstein; euritmie therapeut
 • De deelnemersgroep

  In de deelnemersgroep is een aantal actieve patiënten verenigd. Naast reflectie op de antroposofische grondslag van het Therapeuticum initieert en organiseert de groep diverse activiteiten voor patiënten.

 • Diverse vrijwilligersgroepen

  Patiënten zijn onder meer actief in:

  • de redactie van Aquatinten (het magazine van Aquamarijn);
  • de kunstcommissie die de diverse tentoonstellingen in het Therapeuticum organiseert;
  • de inrichting van de zogenaamde ‘seizoenstafels’;
  • al naar gelang van vraag en aanbod, kunnen er steeds nieuwe vormen van actieve patiëntenbetrokkenheid ontstaan.
 • Voorlichting, scholing en ontwikkeling

  Het uitgangspunt van Therapeuticum Aquamarijn is dat patiënt, arts en therapeut gezamenlijk zorg dragen voor gezondheid.
  De patiënt is daarmee meer dan een consument. Sommige patiënten willen graag meer weten over de achtergronden van antroposofische gezondheidszorg; of praktische, preventieve handvatten aangereikt krijgen. Daartoe organiseert het Therapeuticum ieder jaar activiteiten m.b.t. voorlichting, scholing en ontwikkeling.
  Een voorbeeld hiervan zijn de Gezondheidscafés die een aantal keren per jaar worden georganiseerd.

Het bestuur

Heeft u vragen, ideeën of wensen? Wij nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen via: bestuur@therapeuticumaquamarijn.nl

De leden van het bestuur in beeld

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: