Huisartsenpraktijk Aquamarijn
Huisartsenpraktijk Aquamarijn

De praktijk is maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. 

Mededelingen: 

 • Donderdag 14 november zijn er de hele dag geen huisartsen aanwezig. De assistentes zijn wel bereikbaar tot 12.30u. Mocht u tussen 12.30u en 17u contact willen met een huisarts, dan belt u de Centrale Doktersdienst 0900-1515.

 • Hans van Vugt heeft vakantie van 14 november tot en met 22 november.

 • In verband met de kerstvakantie is Huisartsenpraktijk Aquamarijn gesloten van 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020. lees hier meer.

 • Optie aanvragen herhaalrecepten via de website vervalt.
  De optie voor het aanvragen van herhaalrecepten via onze website komt volgend jaar te vervallen. Het is dan alleen nog mogelijk een herhaalrecept telefonisch of via mijngezondheid.net aan te vragen. Via mijngezondheid.net is het voor u gemakkelijker een recept te herhalen, omdat deze vooraf is ingevuld, dit voorkomt ook eventuele fouten. De voorkeur heeft dan ook een herhaalrecept aan te vragen  via mijngezondheid.net . Meer info over mijngezondheid.net is hier te vinden.

 • Minder 20 minuten consulten bij de huisarts. Doordat de huisartsenpraktijk minder artsenuren gefinancierd krijgt van de zorgverzekeraar zullen er minder 20 minuten consulten per dag mogelijk zijn. Er zijn dus meer (reguliere) 10 minuten consulten. Wij hopen hierbij op uw medewerking door bij de assistente goed aan te geven of het gaat om één klacht, meerdere klachten, chronische problemen of psychische klachten.

 • heeft u contact gehad met uw huisarts of met de praktijk, wilt u dan de patiënten enquête invullen?

Inloopspreekuur
Elke morgen van 8.00 tot 8.15 uur is er inloopspreekuur. Dit is slechts voor kleine dingen (max. 5 min.). Let op: er is maar beperkt plaats, omdat anders het spreekuur in gedrang komt. U meldt zich hiervoor bij de assistente.

Telefonische bereikbaarheid
026-351 27 12, iedere werkdag tussen 8.00 en 15.00 uur telefonisch bereikbaar.

In verband met pauzes en werkoverleg wordt tussen 10.30-11.00 uur, 12.30-13.00 uur en tussen 15.00-17.00 uur alleen de spoedlijn beantwoord. 
Op donderdag is dit tussen 10.15-11.00 uur, 12.00-13.00 uur en 15.00-17.00 uur. 

U krijgt een keuzemenu:
1. Voor spoed (mocht keuzetoets 1 niet werken dan belt u met het aparte nummer 026- 351 37 19)
3. Contact met de assistente
Na 17.00 uur (en tot 8.00 uur 's morgens) kunt u bij dringende zaken bellen naar de huisartsenpost 0900-1598

Praktijkadres
Onder de Linden 21-8  (2e inrit, 1e ingang/rode deur)
6822 KG  Arnhem

Faxnummer: 026-351 04 06

Bereikbaarheid voor minder invaliden
De praktijk is op de eerste verdieping en zowel per trap als met een lift te bereiken.
Er is een parkeerplek voor minder validen bij de ingang. Als u slecht ter been bent kunt u in de hal bij de apotheek een rolstoel vinden die u kunt gebruiken om bij de huisartsenpraktijk te komen.

Let op: geen medische gegevens via de mail
Steeds vaker ontvangen wij medische vragen via de mail. In verband met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zullen wij geen medische informatie meer via de mail versturen.

 • De huisartsenpraktijk

  De praktijk kent 3 vaste huisartsen in een maatschap; Barbera Bischot (2 dagen per week), Hans van Vugt (3 dagen per week) en Kore Luske (2,5 dagen per week). Daarnaast werken als vaste waarnemer in de praktijk; Simone Karcher (2 dagen per week) en Manon Bos (1,5 dagen per week).

  De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed als mogelijk verloopt. Zij zullen soms aanvullende vragen aan u moeten stellen. Net als voor de artsen, geldt ook voor hen het beroepsgeheim.
  Naast het maken van afspraken, verricht de assistente ook medische handelingen. Deze handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn: geven van injecties, maken van uitstrijkjes, verrichten van klein laboratoriumonderzoek, meten van de bloeddruk.
  Alle handelingen van de assistente geschieden onder supervisie van de huisarts.

  Daarnaast kent de praktijk nog praktijkondersteuners:

 • Patiënten enquête huisartsenpraktijk

  Eenmaal per 3 jaar vindt in het kader van onze accreditatie een patiënten enquête plaats. Uw mening over de praktijk is heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt in de vorm van een enquête over de huisartsen en de praktijk. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête in zijn geheel in wilt vullen. Dit zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt. U hoeft uw naam niet op te geven.

  Klik voor een enquête over uw huisarts op de naam van uw arts.
  Klik voor een enquête over de praktijk op "de Praktijk".

  Wij stellen uw medewerking op prijs!

  Hoogachtend,

  Huisartsenpraktijk Aquamarijn
  Enquête Barbera Bischot
  Enquête Hans van Vugt
  Enquête Kore Luske
  Enquête Simone Karcher

  Enquête Manon Bos
  Enquête De Praktijk

 • Wijzigen van uw gegevens

  Voor het doorgeven van veranderingen in uw verzekeringsgegevens, een adreswijziging of als u een andere huisarts kiest, maakt u gebruik van het Wijzigingsformulier Patiënten

 • Tarieven
  • Voor patiënten ingeschreven bij onze praktijk: de consulten bij uw huisarts worden vergoed door uw basisverzekering
  • Voor de consultatieve (niet ingeschreven) patiënten: € 30,00 per tien minuten (afhankelijk van uw polisvoorwaarden voor alternatieve therapie wordt dit vergoed door het aanvullend pakket). Actuele tarievenlijst consultatieve patiënten
  • Voor keuringen en dergelijke: informeert u bij de assistente naar het actuele tarief (u rekent met pin af aan de balie)
 • Kwaliteit

  De huisartsen hebben de reguliere opleiding geneeskunde gedaan en zich aanvullend geschoold in antroposofische geneeskunde.
  In 2014 is de praktijk geaccrediteerd door NHG, het Nederlands Huisartsengenootschap.
  Daarmee laat de praktijk zien dat ze kwaliteit wil leveren en dat er een methode gehanteerd wordt voor het systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk van de reguliere zorg.
  NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk voor de huisartsenpraktijk omdat het systeem is ontwikkeld door de beroepsgroep zelf. Het is dus van, voor en door huisartsen.

  Antroposofische geneeskunde
  De huisartsenpraktijk verzorgt naast de reguliere zorg ook antroposofische huisartsgeneeskundige zorg.
  Voor de antroposofische geneeskunde heeft de antroposofische artsenvereniging NVAA een eigen certificeringsprocedure en visitatie procedure van de praktijk; Mw. Bischot en mw. Luske zijn daarvoor gecertificeerd.
  De nascholingseisen voor certificering van de antroposofische artsenvereniging zijn 20 uur per jaar. Dit is in aanvulling op de reguliere nascholingseisen van 40 uur per jaar.

  Patiënt enquête 2016
  De praktijk heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de patiënt ervaringen middels de standaardenquête van het NPA, gebaseerd op de Europep. De patiëntenquêtes zijn zowel op praktijk-/locatieniveau uitgevoerd als op huisartsenniveau.

  Het patiënten oordeel (zoals luisteren, duidelijk zijn, betrokken zijn van de huisartsen) is gegroeid t.a.v. cijfers in 2013. Daarnaast is er op gebied van verslaglegging (de huisarts op de hoogte is van de medische achtergrond) en samenwerking 2e lijn (informeren en contact houden bij opname ziekenhuis) ook een groei t.a.v. 2013.

  Volgens de patiënten zijn afgelopen jaren ook de wachttijden afgenomen. Zowel aan de telefoon als in de wachtkamer. Hoewel deze nog steeds beter kunnen, werken wij hier o.a. aan door

  • meer dubbele consulten te hebben in de agenda.
  • terugkomende taken structureel te verwerken in de agenda (niet alles tussendoor zoals                                                                                                    administratie).
  • consulten beter te begrenzen (bijv. bij een 10 min. consult niet meer dan één ziektebeeld).

  In de enquête werd ook door de patiënten aangegeven dat de vakanties van de huisarts niet altijd goed waren aangegeven. Hier geven we nu aandacht aan door deze op de website te vermelden.
  Ook wist niet iedereen waar men terecht kan met een klacht. We hebben hiervoor een apart tabblad gemaakt op de website, zodat deze makkelijker te vinden is. Ook liggen er folders in de wachtkamer.

 • Uw privacy

  Werkwijze

  Wij willen u informeren over de wijze waarop uw dossier door ons wordt beheerd.

  Alle medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben beroepsgeheim. De toegang tot de dossiers is gecodeerd.
  De praktijk is volledig geautomatiseerd. Daardoor gaan postverwerking en receptverwerking voor een groot deel automatisch, zijn uw gegevens voor de huisarts makkelijk en snel toegankelijk, en bewaken we dat uw medicijnen ook door dat systeem worden bewaakt op bijwerkingen, allergieën en interacties met andere medicijnen.

  Uw dossier

  Er zijn situaties denkbaar waarin het nuttig kan zijn dat uw medische gegevens, of een bepaald deel daarvan beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als u met een acuut medisch probleem in het weekend op de huisartsenpost komt. U kunt een deel van uw gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan de Huisartsenpost en uw apotheek via de website van VZVZ.

  Als u wilt weten wat er in uw dossier staat kunt u daarvan een overzicht krijgen. U leest in het privacyreglement hoe u dat kunt doen.
   

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening betreuren wij dat zeer. U leest hier hoe u een klacht bij ons kunt neerleggen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: