Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk

Maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Elke morgen van 8.00 tot 8.15 uur is er inloopspreekuur. Dit is slechts voor kleine dingen (max. 5 min.). Let op: er is maar beperkt plaats, omdat anders het spreekuur in gedrang komt. U meldt zich hiervoor bij de assistente. 

Op donderdag 15 november is de huisartsenpraktijk vanaf gesloten.                                                                                                             
Op vrijdag 23 november is de huisartsenpraktijk vanaf 13.30 uur gesloten.
Bij dringende zaken, die niet tot de volgende dag kunnen wachten, belt u met de doktersdienst: 0900-1515.

vakantie:
Kore Luske heeft vakantie van maandag 19 november tot en met zondag 25 november.
Deze vakantie wordt opgevangen door onze eigen huisartsen.

De praktijk is gesloten van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019. lees hier meer

Telefonische bereikbaarheid
026-3512712, iedere werkdag tussen 8.00 en 15.00 uur telefonisch bereikbaar

U krijgt een keuzemenu:
1. Voor spoed
3. Contact met de assistente           

Tussen 10.30-11.00 uur en 12.30-13.00 uur wordt alleen de spoedlijn beantwoord.
Vanaf 15.00-17.00 uur is de praktijk enkel voor spoedgevallen bereikbaar.
Na 17.00 uur (en tot 8.00 uur 's morgens) kunt u bij dringende zaken bellen naar de huisartsenpost 0900-1598

Donderdag                                                                                                                                                                                                                                                Op donderdag hebben de artsen en assistentes tussen 10.15-11.00 uur gezamelijke koffiepauze met de therapeuten. Verder is er werkoverleg van 12 uur tot 13 uur. Tussen 10.15-11.00 uur en 12.00-13.00 uur wordt alleen de spoedlijn beantwoord.

Praktijkadres
Onder de Linden 21-8  (2e inrit, 1e ingang/rode deur)
6822 KG  Arnhem

Bereikbaarheid voor minder invaliden
De praktijk is op de eerste verdieping en zowel per trap als met een lift te bereiken.
Er is een parkeerplek voor minder validen bij de ingang. Als u slecht ter been bent kunt u in de hal bij de apotheek een rolstoel vinden die u kunt gebruiken om bij de huisartsenpraktijk te komen.

Let op: geen medische gegevens via de mail                                                                                                                                                                    Steeds vaker ontvangen wij medische vragen via de mail. In verband met de nieuwe privacy-wetgeving (mei 2018) zullen wij geen medische informatie meer via de mail versturen.

 • Wijzigen van uw gegevens

  Voor het doorgeven van veranderingen in uw verzekeringsgegevens, een adreswijziging of als u een andere huisarts kiest, maakt u gebruik van het Wijzigingsformulier Patiënten

 • Tarieven
  • Voor patiënten ingeschreven bij onze praktijk: de consulten bij uw huisarts worden vergoed door uw basisverzekering
  • Voor de consultatieve (niet ingeschreven) patiënten: € 28,00 per tien minuten (afhankelijk van uw polisvoorwaarden voor alternatieve therapie wordt dit vergoed door het aanvullend pakket). Actuele tarievenlijst consultatieve patiënten
  • Voor keuringen en dergelijke: informeert u bij de assistente naar het actuele tarief (u rekent met pin af aan de balie)
 • Kwaliteit

  De huisartsen hebben de reguliere opleiding geneeskunde gedaan en zich aanvullend geschoold in antroposofische geneeskunde.
  In 2014 is de praktijk geaccrediteerd door NHG, het Nederlands Huisartsengenootschap.
  Daarmee laat de praktijk zien dat ze kwaliteit wil leveren en dat er een methode gehanteerd wordt voor het systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk van de reguliere zorg.
  NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk voor de huisartsenpraktijk omdat het systeem is ontwikkeld door de beroepsgroep zelf. Het is dus van, voor en door huisartsen.

  Antroposofische geneeskunde

  De huisartsenpraktijk verzorgt naast de reguliere zorg ook antroposofische huisartsgeneeskundige zorg.
  Voor de antroposofische geneeskunde heeft de antroposofische artsenvereniging NVAA een eigen certificeringsprocedure en visitatie procedure van de praktijk; Mw. Bischot en mw. Luske zijn daarvoor gecertificeerd.
  De nascholingseisen voor certificering van de antroposofische artsenvereniging zijn 20 uur per jaar. Dit is in aanvulling op de reguliere nascholingseisen van 40 uur per jaar.

 • Uw privacy

  Werkwijze

  Wij willen u informeren over de wijze waarop uw dossier door ons wordt beheerd.

  Alle medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben beroepsgeheim. De toegang tot de dossiers is gecodeerd.
  De praktijk is volledig geautomatiseerd. Daardoor gaan postverwerking en receptverwerking voor een groot deel automatisch, zijn uw gegevens voor de huisarts makkelijk en snel toegankelijk, en bewaken we dat uw medicijnen ook door dat systeem worden bewaakt op bijwerkingen, allergieën en interacties met andere medicijnen.

  Uw dossier

  Er zijn situaties denkbaar waarin het nuttig kan zijn dat uw medische gegevens, of een bepaald deel daarvan beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als u met een acuut medisch probleem in het weekend op de huisartsenpost komt. U kunt een deel van uw gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan de Huisartsenpost en uw apotheek via de website van VZVZ.

  Als u wilt weten wat er in uw dossier staat kunt u daarvan een overzicht krijgen. U leest in het privacyreglement hoe u dat kunt doen.
   

 • De huisartsenpraktijk

  De praktijk kent 3 vaste huisartsen in een maatschap; Barbera Bischot (2 dagen per week), Hans van Vugt (4 dagen per week; waaronder een avondspreekuur) en Kore Luske (2,5 dagen per week). Daarnaast werken als vaste waarnemer in de praktijk; Simone Karcher (2,5 dagen per week) en Manon Bos (1,5 dagen per week).

  De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed als mogelijk verloopt. Zij zullen soms aanvullende vragen aan u moeten stellen. Net als voor de artsen, geldt ook voor hen het beroepsgeheim.
  Naast het maken van afspraken, verricht de assistente ook medische handelingen. Deze handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn: geven van injecties, maken van uitstrijkjes, verrichten van klein laboratoriumonderzoek, meten van de bloeddruk.
  Alle handelingen van de assistente geschieden onder supervisie van de huisarts.

  Daarnaast kent de praktijk nog praktijkondersteuners:

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening betreuren wij dat zeer. U leest hier hoe u een klacht bij ons kunt neerleggen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: