Algemeen

Het bestuur hecht eraan om de besteding van de deelnemersbijdrage inzichtelijk te verantwoorden aan alle patiënten en belanghebbenden. Dat zijn wij overigens ook verplicht vanwege de ANBI-status van de Stichting (www.anbi.nl). Op deze pagina treft u de formele verantwoording aan. Naast deze formele verantwoording worden patiënten en andere belanghebbenden ieder jaar uitgenodigd voor een toelichting op de jaarrekening.

De ANBI-status betekent dat u uw bijdrage (waaronder de jaarlijkse deelnemersbijdrage) bij uw belastingopgave kunt aftrekken als gift.

 • Naam en RSIN-nummer

  Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn
  Onder de Linden 21 - 9 
  6822 KG Arnhem

  RSIN-nummer: 8199.83.500

 • Statutaire doelstelling

  Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------

  De stichting heeft ten doel ten dienste van het algemeen belang in de gemeente Arnhem en omgeving het bevorderen en het doen verwezenlijken, zulks in de ruimste zin van het woord, van het optimaal functioneren van het Therapeuticum, alwaar de Anthroposofische Geneeskunst door huisartsen/therapeuten en medische specialisten wordt beoefend en verder ontwikkeld naar de inzichten van Dr. Rudolf Steiner en Dr. Ita Wegman, binnen de samenhang van de Nederlandse gezondheidszorg en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.


  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het doen realiseren van een gezonde economische basis, waarop het Therapeuticum in zijn totaal kan bestaan;
  • het fungeren als rechtspersoon ten behoeve van het Therapeuticum, zo wel ten aanzien van mogelijke verhoudingen van juridische aard intern als extern;
  • het bevorderen van de mogelijkheid tot het volgen van een studie van de Anthroposofische Geneeskunst door artsen/therapeuten, verbonden aan het Therapeuticum;
  • het bevorderen van de samenwerking en goede sfeer aangaande werkgroepen, patiënten, ook in toekomstig patientenkring-verband, zowel onderling als in samenhang met de artsen en therapeuten, betrokken bij het Therapeuticum.
 • Beloningsbeleid

  De bestuursleden krijgen geen onkosten vergoeding. Zij verrichten vrijwillig diensten voor zowel Stichting Beheer als ook Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn. De bestuursleden worden bij voorkeur geworven uit eigen patiënten kring en geselecteerd vanuit het gehele team van Therapeuticum Aquamarijn.

  • Beide Stichtingen maken op 1 januari 2022 gebruik van de diensten van een administratief financieel medewerker. Deze medewerker wordt op detacheringsbasis voor 6 uur per week ingezet. De beloning is conform de CAO huisartsenzorg.
  • Beide Stichtingen maken op 1 januari 2022 gebruik van de diensten van een interim coördinator. Beloning is conform uurtarief.
 • Jaarverslagen

  Jaarverslagen Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn.