Klachten of meldingen over de praktijkvoering

Soms gaat er toch iets mis en dan….

 

Heeft u problemen met onze praktijkvoering

Als u problemen hebt met onze praktijkvoering, dan horen wij dit graag en zullen dit graag met u bespreken en oplossen.

Als U een probleem hebt met een bepaalde arts of therapeut, dan kunt U de klacht, op- of aanmerking in een gesprek met de arts of therapeut aan de orde stellen.

Als u dat lastig vindt of het gaat om andere problemen met de praktijkvoering, dan kunt u de klacht melden aan onze coördinator Wieneke Groot.
U kunt de klacht schriftelijk aan haar melden via het webformulier of op het algemene nummer vragen om teruggebeld te worden door de coordinator.
Zij zal dan zorgen dat de klacht binnen de organisatie op de juiste plek aankomt en kan het contact daarover begeleiden.

Uitzondering: de therapeuten die op de website onder Overige Zorgverleners staan, vallen niet onder de klachtregeling van Aquamarijn.
Klachten over hen moeten rechtstreeks bij hen worden ingediend.

Nota bene
De fysiotherapeuten van Aquamarijn vallen zowel onder deze klachtenregeling als onder de klachtenregeling van het KNGF.

Klik hier om een klacht of probleem over de praktijk te melden bij de coordinator van Aquamarijn
  •  
  •  
  •  

Klachtenfunctionaris

Als u advies wilt over het indienen van een klacht, kan klachtenfunctionaris mw. Gels Versteegh u bijstaan.

Zij is­­­­­ onafhankelijk en onpartijdig en kan u advies geven over het indienen van een klacht, helpen bij het formuleren van een klacht en bemiddelen.
Zij heeft een geheimhoudingsplicht.

U kunt haar bereiken per telefoon op 06-22103966 en per email via klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.

Klachtregeling

Op schriftelijke klachten is onze Klachtregeling van toepassing. Deze is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Daarin staat de formele procedure voor indiening en behandeling van een klacht.

Klik hier voor de klachtregeling (pdf)

Zorggeschil

Als u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtprocedure, kunt u een uitspraak vragen aan de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil: informatie op hun website zorggeschil.nl.