Klachten

Klachten over de huisartsen(praktijk)

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening betreuren wij dat zeer.
Wij stellen het op prijs als u dat intern met ons bespreekt zodat wij onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Intern, mondeling of schriftelijk
Uw klacht, op- of aanmerking is zowel mondeling als schriftelijk bij ons welkom. Mondeling kan dat bij de assistente. Om uw klacht schriftelijk te melden vult u het web- formulier in (klik op "Meld uw klacht").

We geven u binnen drie werkdagen schriftelijk of per e-mail een ontvangstbevestiging van uw klachtmelding en de afhandeling ervan. We streven er naar u binnen zes weken te horen en de klacht af te handelen met een schriftelijk bericht aan u.

Uw klacht wordt volgens de methode veilig incident melden afgehandeld.

Extern
Komen we er samen niet uit of wenst u een klacht extern in te dienen, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De praktijk maakt gebruik van Quasir/Stichting Zorggeschil.

Mevr. Mr. G.A. Versteegh is de klachtfunctionaris. E-mail: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 06-22103966.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Quasir. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. 

zorggeschil flyer
Klik hier om een klacht over de huisartsenpraktijk in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Klik hier om een klacht over een therapeut in te dienen bij de klachtencoordinator van de therapeuten
  •  
  •  
  •  
  •  

Klachten over therapeuten

Fysiotherapie

Heeft u een klacht, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact op neemt met de betreffende therapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. Ook zijn zij lid van het NVAF. Zij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en de NVAZ.

Overige therapeuten

Heeft u een klacht, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact op neemt met de betreffende therapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De therapeuten zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NVAZ.

Klachtregeling Aquamarijn klachtregeling overige therapeuten