Privacy Statement

Therapeuticum Aquamarijn i.c. de stichting ontwikkeling therapeuticum Aquamarijn en de stichting beheer Therapeuticum Aquamarijn verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG).

Praktijkhouders die werken binnen Therapeuticum Aquamarijn verwerken onder eigen verantwoording persoonsgegevens.

Wij plaatsen de volgende Cookies

 • cookies voor extra functionaliteit - deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen, zoals Google Maps (+ Streetview), YouTube, ShareThis (delen van pagina's via Social Media) en Twitter-feeds.
 • cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring - met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn kunnen verbeteren.
 • cookies voor kernfuncties - hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina's die u bekijkt (geanonimiseerd)
 • contactgegevens zoals naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u bij ons een aanvraag doet voor ruimtegebruik
 • financiële gegevens, zoals uw IBAN-nummer

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

 • om u van dienst te kunnen zijn bij het indienen van een contactaanvraag, aanvraag voor gebruik van ruimte, een aanmelding/inschrijving voor de nieuwsbrief of een inschrijving bij een van de praktijkhouders, indienen van herhaalrecepten bij de huisartsenpraktijk of een andere aanvraag/actie
 • voor analyse en verbetering van onze website
 • om uw sollicitatie te kunnen beoordelen en op te kunnen volgen
 • om u op verzoek te kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrief
 • voor identificatie en verificatie bij het inloggen op beveiligde onderdelen van onze website

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Een deel van deze gegevens delen wij met de volgende derde partijen:

 • Google - volledig geanonimiseerde gegevens voor meten bezoekgedrag en websitestatistieken
 • Mailchimp – voor het verzenden van de nieuwsbrief op uw verzoek

Bewaartermijn

 • Uw gegevens worden - wanneer deze niet meer worden gebruikt en er geen belang meer bestaat in het bewaren van deze gegevens - in de website voor max. 24 maanden opgeslagen

Beveiliging

Alle persoonsgegevens die door deze website worden verwerkt en opgeslagen zijn zorgvuldig beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Voor (geanonimiseerde) gegevens die door Google Analytics verwerkt worden hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten en deze worden exclusief via een versleutelde verbinding (SSL) met Google gedeeld.

U kunt bij vragen hierover contact opnemen met ons.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw privacy

Privacyreglement huisartsenpraktijk Privacyreglement

Uw privacy is voor ons enorm belangrijk.

De huisartsenpraktijk heeft een privacyreglement opgesteld.

Uw gegevens worden door alle zorgverleners zorgvuldig beschermd.