Een afspraak maken

Voor een afspraak belt u de praktijk op werkdagen (bij voorkeur) tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Telefoonnummer 026- 351 27 12, optie 3 van het keuzemenu.

Een consult met de huisarts kan, afhankelijk van uw klacht of vraag, 10 of 20 minuten duren. De assistente zal daarom een aantal vragen stellen om daar een inschatting van te maken. Als u bij het maken van de afspraak aangeeft dat u meerdere klachten wilt bespreken, kan de assistente daar proberen rekening mee te houden in de agenda. Er is namelijk een beperkte mogelijkheid voor het maken van 20 minuten afspraken. 

Richtlijn planning consulten:
Het 10 minuten consult is voor één klacht
Het 20 minuten consult is voor maximaal 2 klachten, chronische problemen of psychische klachten.

Huisartsen

De huisartsen houden spreekuur volgens afspraak.

Voor route en locatie naar de praktijk

https://www.therapeuticumaquamarijn.nl/contact

Een afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen bij de huisarts is tot uiterlijk 24 uur van te voren mogelijk, zonder dat dit consequenties heeft.

Zegt u minder dan 24 uur voor de afspraak af, dan wordt het consult in rekening gebracht.

 • Een consult

  Een consult met de huisarts kan, afhankelijk van uw klacht of vraag, 10 of 20 minuten duren. De assistente zal daarom een aantal vragen stellen om daar een inschatting van te maken. Als u bij het maken van de afspraak aangeeft dat u meerdere klachten wilt bespreken, kan de assistente daar proberen rekening mee te houden in de agenda. Er is namelijk een beperkte mogelijkheid voor het maken van 20 minuten afspraken. 

  Richtlijn planning consulten:
  Het 10 minuten consult is voor één klacht
  Het 20 minuten consult is voor maximaal 2 klachten, chronische problemen of psychische klachten.

 • Inloopspreekuur

  Van dit spreekuur maakt u gebruik als u een klacht heeft die in 5 minuten beoordeeld kan worden door de huisarts. Voor het inloopspreekuur kunt u zich iedere werkdag tussen 8.00 uur en 8.15 uur melden bij de assistente. De huisarts verwerkt het inloopspreekuur op volgorde van binnenkomst. Let op: er is slechts beperkt ruimte, omdat anders het spreekuur in het gedrang komt.

  Klachten die meer uitleg behoeven en medisch niet direct beoordeeld moeten worden, bespreken de artsen bij voorkeur in een consult (op afspraak).

 • Huisbezoek

  Voor een huisbezoek is altijd vooraf overleg nodig tussen de assistente en de huisarts. Huisbezoeken worden alleen gereden in Arnhem, Oosterbeek en Velp.

  Bij afwezigheid van de huisartsen rijdt de waarneemgroep alleen in Arnhem voor een huisbezoek.
  Indien u buiten de gemeente Arnhem woont, en als vaste patiënt ingeschreven staat bij onze praktijk, dient u met een llokale huisarts een regeling te treffen.

 • Telefonisch consult

  Telefonisch consult met de huisarts
  Dit telefonisch consult is geschikt voor korte vragen en overleg met de huisarts. U gaat dan als volgt te werk:

  • U belt vóór 10.30 uur naar 026-351 27 12 (optie 3) en geeft aan wat u wilt bespreken met de huisarts.
  • De assistente bespreekt met u of het een overleg vraag met de arts wordt of dat de arts zelf terugbelt
  • In het laatste geval wordt u tussen 11.00 uur en 13.00 uur teruggebeld door de huisarts .
   Als het druk is kan het zijn dat u later wordt teruggebeld.
 • Bellen over (lab-)uitslagen

  Als u een onderzoek heeft gehad, kunt u over de uitslag met de assistentes bellen op telefoonnummer 026-351 27 12 (optie 3).
  Als de uitslag van uw onderzoek om een nadere toelichting van de huisarts vraagt, maakt de assistente hiervoor een afspraak met u.

 • Niet nagekomen afspraak

  Helaas moeten wij constateren dat het aantal niet nagekomen afspraken op het spreekuur de laatste jaren tot onaanvaardbare proporties is toegenomen. Dit is tijd, die wij niet meer kunnen invullen en niet bij de verzekering kunnen declareren, omdat we geen handeling voor u hebben verricht. Vanuit de verzekering moeten wij dit zelf aan u factureren. Wij hebben inmiddels besloten dit daadwerkelijk te gaan doen. Het betreft dus een wegblijftarief, dat wij rekenen als schadevergoeding voor het niet verschijnen van de patiënt. Wanneer u een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren afzegt, krijgt u voortaan een rekening van ons van € 11 voor een 10-minuten-afspraak en € 22 voor een 20-minuten-afspraak. Deze rekening moet u zelf betalen en deze wordt ook niet door de zorgverzekeraar aan u vergoed.  

Bereikbaarheid

De assistentes hebben pauze van 10.30 - 11.00 uur en van 12.30 - 13.00 uur.