• Wat is het verschil tussen reguliere geneeskunde en antroposofische geneeskunde?

  Reguliere behandelingen en medicijnen richten zich veelal op het onderdrukken van symptomen of mechanismen. Denk bijv. aan het geven van paracetamol bij koorts. In de antroposofische geneeskunde is “salutogenese” (de zelfhelende krachten van de mens) een belangrijk uitgangspunt. We proberen het natuurlijk beloop van ziektes met natuurlijke geneesmiddelen (grotendeels middelen van Weleda en Wala) te begeleiden. Dat betekent bij koorts uit het bovengenoemde voorbeeld, dat we dat zien als de eigen reactie van het immuun systeem om zich te weren tegen een virus of bacterie, zodat we die reactie liever ondersteunen, dan afremmen. Een virus of bacterie kan niet goed overleven bij een hoge temperatuur. Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat als je bij een oorontsteking paracetamol geeft het een dag langer duurt dan gemiddeld. Zo kunnen we veelal infecties als bijv. longontsteking, blaasontsteking, lichte vormen van krentenbaard, gewone ooginfecties etc. goed zonder antibiotica behandelen. Voeding heeft ook een belangrijke plaats in onze adviezen. Betekenis en zingevingsaspecten hebben ook een wezenlijke plek in onze manier van werken en kijken naar ziekte. Griep krijg je bijv. vaak na een periode van te hard werken of overbelasting in welke zin dan ook. Slik je paracetamol en loop je door of ga je goed uitzieken, uitrusten en bijkomen, zodat je lichaam zich herstellen kan.

  Deze uitgangspunten bieden ook veel mogelijkheden tot ondersteuning in de behandeling van ziek zijn met therapieën als euritmie, ritmische massage, uitwendige therapie met wikkels en inwrijvingen, kunstzinnige therapieën. Zo helpt bijv. uitwendige therapie bij chemotherapie vaak om deze periode beter door te komen en aan te kunnen.

 • Wat is het verschil met homeopathie?

  Ook met homeopathische geneesmiddelen richten we ons op het ondersteunen van het zelfgenezende vermogen van het lichaam.

  Daarbij gaat men in de homeopathie uit van het similia principe: het gelijke behandelt het gelijke. Dat wil zeggen dat een substantie uit de natuur die bij gezonde mensen bepaalde symptomen kan opwekken juist diezelfde ziekte symptomen kan helpen genezen. In de “klassieke homeopathie” wordt geprobeerd om zowel fysieke, emotionele als ook mentale klachten te betrekken bij het vinden van een individueel passend homeopathische geneesmiddel. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van hogere en lagere potenties. In de huisartsenpraktijk wordt de homeopathie meer klinisch ingezet, gericht op het behandelen van lichamelijke klachten. Dan worden i.h.a. lagere potenties tot D30 (D is 1:10 verdunning) voorgeschreven. In de antroposofische geneeskunde maken we alleen gebruik van de potenties tot D30.

 • Schrijven jullie ook reguliere medicijnen voor?

  Jazeker. Waar mogelijk zullen we wel eerst kijken welke natuurlijke middelen gebruikt kunnen worden. Als de patiënt het anders wil of als de patient met natuurlijke geneesmiddelen niet voldoende resultaat bereikt, dan wordt in samenspraak met de patiënt gekeken welke reguliere medicatie gebruikt kan worden. Hoge bloedruk is een voorbeeld waar het vaak moeilijk is om met natuurlijke middelen voldoende resultaat te bereiken. Daar schrijven we regelmatig reguliere middelen voor. De pil wordt bijv. ook gewoon voorgeschreven als de patiënt daarvoor kiest.

 • Worden de spreekuren door “echte” artsen gedaan?

  Alle artsen in de huisartsenpraktijk en het therapeuticum hebben de reguliere universitaire artsenopleiding afgerond. Daarnaast hebben de artsen een aanvullende opleiding voor antroposofische geneeskunde afgerond. Ook de assistentes en praktijkondersteuners zijn gediplomeerd. Antroposofisch worden zij vooral door de eigen artsen en therapeuten bijgeschoold.

  De huisartsenpraktijk heeft het landelijke huisartsenkeurmerk voor de reguliere geneeskunde. De antroposofische artsen vereniging (NVAA) heeft een eigen certificeringsprocedure en nascholingsverplichtingen. De antroposofische huisartsen in de praktijk hebben dit certificaat. Wij werken zoveel mogelijk met vaste waarnemers met een open houding naar complementaire zorgverlening. Patiënten die een homeopathische huisarts zoeken kunnen terecht op het spreekuur van Simone Karcher. Zij is gecertificeerd homeopathisch huisarts.
   

 • Moet ik antroposoof zijn of me verdiepen in de antroposofie om in te kunnen schrijven bij deze praktijk?

  Voor de artsen en de therapeuten in het therapeuticum is de antroposofische geneeskunde het uitgangspunt en bron van inspiratie voor hun wijze van werken. Voor de patiënten kan welk aanknopingspunt dan ook een motief voor inschrijving zijn. Kennis van de antroposofie is dan ook geen voorwaarde. Voor patiënten die interesse hebben in kennis over antroposofische geneeskunde verwijzen we naar de website van Antroposana (www.antroposana.nl) en naar de brochures van Centrum Sociale Gezondheidszorg (www.gezichtspunten.nl).

 • Worden het consult bij de arts en de voorgeschreven medicijnen vergoed?

  De huisartsenzorg in onze praktijk is net zo verzekerd als bij alle andere huisartsen in Nederland. Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet af van uw eigen risico.

  Antroposofische medicijnen worden afhankelijk van de door u gekozen verzekering vergoed vanuit het aanvullende pakket. U dient dan de vergoeding voor alternatieve therapie in uw aanvullende pakket te hebben. Antroposofische middelen welke zogenaamde zelfzorgmiddelen zijn worden meestal niet vergoed.

  Een aantal middelen mag (politiek bepaald) sinds een paar jaar niet meer door Weleda en Wala uit andere Europese landen aan de Nederlandse apotheken geleverd worden. Daar is een landelijke regeling met de Schlossapotheke Ottweiler in Duitsland voor getroffen. Deze middelen komen vrijwel altijd voor eigen rekening.

  Indien u consultatieve patiënt bent worden de consultkosten afhankelijk van de door u gekozen verzekering vergoed vanuit het aanvullende pakket. U dient dan de vergoeding voor alternatieve therapie in uw aanvullende pakket te hebben.

 • Kan ik me als vaste huisarts patiënt inschrijven als ik niet in Arnhem woon?

  U kunt zich als vaste patiënt inschrijven wanneer u woont in Arnhem, Rozendaal, Velp of Oosterbeek.

  In het algemeen nemen huisartsen alleen patiënten aan die wonen in een gebied op maximaal 15 minuten reisafstand van de praktijk. Omdat wij een antroposofische huisartsenpraktijk zijn, is ons inschrijfgebied net iets groter dan de meeste praktijken.

 • Wanneer ik dan verder dan 15 minuten woon, kunnen jullie dan geen visite meer rijden?

  Klopt. In het algemeen nemen huisartsen alleen patiënten aan die wonen in een gebied op maximaal 15 minuten reisafstand van de praktijk. Omdat wij een antroposofische huisartsenpraktijk zijn, is ons inschrijfgebied in het verleden groter geweest dan de meeste huisartsenpraktijken.

 • Kan ik een afspraak maken als ik bij mijn eigen huisarts ingeschreven wil blijven?

  Dat kan. U kunt zich dan als consultatieve patiënt inschrijven. U ontvangt dan een rekening van ons voor het consult. De consultkosten worden afhankelijk van de door u gekozen verzekering vergoed vanuit het aanvullende pakket. U dient dan de vergoeding voor alternatieve therapie in uw aanvullende pakket te hebben.

 • Zijn de antroposofische middelen met spoed verkrijgbaar?

  Een aantal antroposofische geneesmiddelen die wij voorschrijven bij acute klachten zijn op voorraad bij apotheek Biermasz in het gezondheidscentrum Onder de Linden. Tevens zijn daar veel zelfzorgmiddelen en gezondheidsprodukten van Weleda te koop. De Musis apotheek in het centrum van Arnhem heeft ook een aantal van de meest voorgeschreven middelen op voorraad. De  meeste zelfzorgmiddelen en gezondheidsprodukten van Weleda zijn te koop bij natuurvoedingswinkels en bij de gezondheidswinkel in de Weverstraat.

 • Hoe verkrijg ik mijn antroposofische geneesmiddelen?

  De meeste Weleda geneesmiddelen kunt u bestellen en ophalen bij uw eigen apotheek. U kunt ook zelf uw Weleda geneesmiddelen bestellen bij de Weleda apotheek via hun website of app. De middelen worden dan thuisbezorgd.

  Wala geneesmiddelen en een deel van de Weleda geneesmiddelen mogen sinds een aantal jaren niet meer aan Nederlandse apotheken worden geleverd. Dit is een gevolg van het streng naleven van de Europese regelgeving door de Nederlandse overheid. U kunt deze middelen direct bestellen bij de Duitse Schloss apotheek. Uw bestelling wordt ook thuisbezorgd.

 • Is er informatie hoe we dagelijkse klachten zelf met natuurlijke middelen kunnen behandelen?

  Er is een zelfzorggids van antroposofisch huisarts Paul Meuwese voor 5 euro verkrijgbaar bij de assistentes. Hierin worden vrijwel alle gangbare huis-, tuin- en keukenklachten beschreven, wat je kunt doen en wanneer je naar de dokter moet. Op de website van Antroposana (www.antroposana.nl) vindt u onder het kopje zorginformatie ook informatie hierover.