Aquatinten

Zolang het Therapeuticum Aquamarijn bestaat verschijn regelmatig ons lijfblad "Aquatinten". Therapeuticum Aquamarijn wil met dit blad iedereen die betrokken is bij de ontwikkelingen van Aquamarijn, de gelegenheid geven om mee te denken als het gaat over belangrijke thema’s van het Therapeuticum.

Mensen kunnen met een tekst een bijdrage leveren aan het gesprek dat we zo graag willen laten ontstaan. Het is een blad voor en door deelnemers, maar ook de artsen en therapeuten voelen zich mede verantwoordelijk voor het creëren van een dergelijk podium. Dat podium biedt ruimte voor uitwisseling en ontmoeting, daar waar het gaat om wezenlijke thema's.

Voeding 2018 Licht 2017 Warmte 2016 Ritme 2014 Slaap 2014 Verhuizen 2013 Omgevingsinvloeden 2012