Kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is het werken aan je eigen gezondheid en ontwikkeling door te werken met kleur, vorm en beeld. Niet het praten staat voorop bij lichamelijke en/of psychische klachten, maar het beeldend werken - zoals schilderen, tekenen of boetseren.

 • Voor wie

  Voor kinderen (vanaf 5 jaar), jongeren en volwassenen is kunstzinnige therapie inzetbaar. Het is een prachtige doe-therapie. Klachten waarbij deze therapie ingezet kan worden bij kinderen en jongeren zijn o.a.: bedplassen, slaapproblemen, angsten, boze buien, niet lekker in je vel zitten, weinig zelfvertrouwen, faalangst, problemen op school of op het sociale vlak en bij begeleiding bij verlies of scheiding.

  Voor volwassenen biedt deze therapie de mogelijkheid een proces aan te gaan. Kleur waarmee gewerkt wordt brengt waar nodig innerlijk leven, beweging of vorm. Klachten als stress, angst, niet goed kunnen voelen, slaapproblemen, burn out, die eerst als een probleem worden ervaren, kunnen een mogelijkheid tot ontwikkeling blijken.

 • Hoe werkt het

  Het is zichtbaar maken en samen kijken naar wat er speelt. Het is ruimte geven aan wat in je leeft. Het is in beweging brengen wat is vastgelopen. Beeldend werken helpt je hierbij. De ervaring die wordt opgedaan tijdens de oefeningen werkt innerlijk door. Klachten nemen af, vitaliteit en levenslust worden vergroot.

 • Een behandeling

  De therapie kan zowel op verwijzing van een arts als op eigen initiatief gevolgd worden. Ervaring met creatief werken is niet nodig. De therapie vindt wekelijks plaats. Tijdsduur is afhankelijk van de vraag en zal in afstemming met de therapeut zijn.

 • Wat kost het

  Tarief 2021: €82,00 per sessie (60 min/ inclusief materiaal).

  Intake en evaluaties worden berekend als sessie.
  Aan telefonisch contact langer dan 15 minuten en het maken van een eindverslag van de therapie zijn kosten verbonden.

  Als u aanvullend bent verzekerd, vergoeden de meeste ziektekostenverzekeringen de kunstzinnige therapie of een gedeelte van de kosten. Uw verzekeringspolis geeft u hierover meer duidelijkheid. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u ook kijken op de website www.kunstzinnigetherapie.nl/vergoedingen.

 • Samenwerking

  Naast de samenwerking met de artsen en therapeuten binnen Therapeuticum Aquamarijn wordt ook samengewerkt met andere behandeleren binnen het Gezondheidscentrum Onder de Linden. Daarnaast vind er nauwe samenwerking plaats met het Kindertherapeuticum Zeist.

 • Kennismaking

  Wilt u kennismaken om te zien of deze therapie iets kan betekenen? Neem gerust contact op met ons.

 •  
Even voorstellen - start per september

Mijn naam is Martijn Gruintjes (1973).

In 1996 ben ik afgestudeerd als kunstzinnig therapeut aan de Leidse Hoge School. Ik heb lange tijd in de hulpverlening gewerkt met mensen met zeer verschillende problematiek, zowel met kinderen en jongeren als met volwassenen. Gevoed door mijn werk- en levenservaring, en met het besef van de bredere mogelijkheden die het kunstzinnig werken biedt, heb ik in 2010 gekozen voor het werken als kunstzinnig therapeut. Ervaren door te doen kan bewustzijn of beweging brengen waar woorden tekort schieten.

In de kunstzinnige therapie wordt een andere laag geraakt die uitnodigt om innerlijk te gaan bewegen en in verbinding te komen met jezelf. Kinderen kunnen tijdens dit proces hun gevoelens uitdrukken en doorleven, en leren omgaan met uitdagingen en tegenslagen die zij in hun leven tegenkomen. Ik merk dat zij hierdoor gesterkt worden in hun eigenheid en meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Met hartelijkheid en betrokkenheid nodig ik je kind uit om op geheel eigen wijze en tempo samen op weg te gaan. Spelenderwijs  gaan we aan het werk. De eigen levendigheid en innerlijke beweeglijkheid van kinderen in ontwikkeling  weten me steeds te verrassen.

Naast mijn werkzaamheden bij Aquamarijn, begeleid ik mensen met niet-aangeboren hersenletsel in hun thuissituatie, onder andere met behulp van kunstzinnige therapie.

Kwaliteit

Martijn: 

 • Lid van de Nederlandse Vereniging Vaktherapie - Antroposofisch geïnspireerd (NVV-AG); Registratienummer 112258
  (voormalig de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (oag), Registratienummer H123)
 • Lid van beroepsvereniging NVBT

De kunstzinnig therapeuten zijn via hun beroepsvereniging aangesloten bij de klachtenregeling van de nederlandse vereniging voor antroposofische zorg NVAZ.

 Hier leest u wat u kunt doen als u een klacht​​​​​​ heeft.

 

 

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: