Kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie (beeldend) is het werken aan je eigen gezondheid en ontwikkeling door te werken met kleur, vorm en beeld. Niet het praten staat voorop bij lichamelijke en/of psychische klachten, maar het beeldend werken - zoals schilderen, tekenen of boetseren.

Bij kunstzinnige therapie (spraak & drama) werk je aan je eigen gezondheid en ontwikkeling door te werken met poëzie, verhalen, spel, drama, ritmen en klanken. Ook bij spraak- en dramatherapie staat niet het praten voorop, maar het bewegen en dingen doen - zoals rollenspellen, bewegingsoefeningen en/of klankoefeningen.

 • Voor wie

  Voor kinderen vanaf 5 jaar (en vanaf 2 jaar bij spraak- en dramatherapie), jongeren en volwassenen is kunstzinnige therapie inzetbaar. Het is een prachtige doe-therapie. Klachten waarbij deze therapie ingezet kan worden bij kinderen en jongeren zijn o.a.: bedplassen, slaapproblemen, angsten, boze buien, niet lekker in je vel zitten, weinig zelfvertrouwen, faalangst, problemen op school of op het sociale vlak en bij begeleiding bij verlies of scheiding.

  Voor volwassenen biedt deze therapie de mogelijkheid een proces aan te gaan. Kleur (beeldend) of verhalen, spel-, spraak- en bewegingsoefeningen (spraak en drama) waarmee gewerkt worden brengen waar nodig innerlijk leven, beweging of vorm. Klachten als stress, angst, niet goed kunnen voelen, slaapproblemen, burn out, die eerst als een probleem worden ervaren, kunnen een mogelijkheid tot ontwikkeling blijken.

 • Hoe werkt het

  Het is zichtbaar maken en samen kijken naar wat er speelt. Het is ruimte geven aan wat in je leeft. Het is in beweging brengen wat is vastgelopen. Beeldend werken en/of het werken met spel en spraak helpt je hierbij. De ervaring die wordt opgedaan tijdens de oefeningen werkt innerlijk door. Klachten nemen af, vitaliteit en levenslust worden vergroot.

 • Een behandeling

  De therapie kan zowel op verwijzing van een arts als op eigen initiatief gevolgd worden. Ervaring met creatief werken is niet nodig. De therapie vindt wekelijks plaats. Tijdsduur is afhankelijk van de vraag en zal in afstemming met de therapeut zijn.

 • Wat kost het

  Tarief (beeldende therapie) Martijn: €82,00 per sessie (60 min/ inclusief materiaal), Anita: €80,00 per sessie (60 min/ inclusief materiaal).

  Tarief (spraak- en dramatherapie) 2023: €77,00 per sessie (60 min/ inclusief materiaal).

  Intake en evaluaties worden berekend als sessie.
  Aan telefonisch contact langer dan 15 minuten en het maken van een eindverslag van de therapie zijn kosten verbonden.

  Als u aanvullend bent verzekerd, vergoeden de meeste ziektekostenverzekeringen de kunstzinnige therapie of een gedeelte van de kosten. Uw verzekeringspolis geeft u hierover meer duidelijkheid. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u ook kijken op de website www.kunstzinnigetherapie.nl/vergoedingen of op de website: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.

  Martijn: Lid van de Nederlandse Vereniging Vaktherapie - Antroposofisch geïnspireerd (NVV-AG); Registratienummer 112258
  (voormalig de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (oag), Registratienummer H123); Lid van beroepsvereniging NVBT
  Donne: Lid van beroepsvereniging NVDT; Registratienummer 113021

 • Samenwerking

  Naast de samenwerking met de artsen en therapeuten binnen Therapeuticum Aquamarijn wordt ook samengewerkt met andere behandeleren binnen het Gezondheidscentrum Onder de Linden. Daarnaast vindt er nauwe samenwerking plaats met het Kindertherapeuticum Zeist.

 • Kennismaking

  Wilt u kennismaken om te zien of deze therapie iets kan betekenen? Neem gerust contact op met ons.

 •  
Patiënt aan het woord

Over de therapeuten

Over Donne:
Afgelopen jaar volgde ik met veel plezier de cursus spraak-en dramatherapie bij Donne. Het was heel fijn om te doen, er waren allerlei soorten oefeningen aan verbonden, b.v. je voeten verbinden met de aarde, aandacht voor je ademhaling, ritmisch lopend een gedicht samen opzeggen. De cursus kwam op het moment dat ik het nodig had (zoals zo vaak het geval is met dingen die net op het juiste moment opduiken op je levenspad).  Donne bracht het heel inspirerend en het is nu een fijne herinnering, met in mezelf verankerd datgene wat ik hierdoor leerde. 
Marian 69 jaar

Fijne, leerzame therapie van een vriendelijke, enthousiaste, zorgzame therapeute, die mij goed aanvoelde, goed luistert, kijk en oplet, waardoor je in alle veiligheid oefeningen kan doen. Hierdoor kon ik mooie nieuwe stappen zetten op mijn pad.
J. H.

Ik heb mijn therapie bij Donne als goede steun ervaren. Zij brengt de lessen met groot enthousiasme en inspiratie.
N.J.

Waarom vond ik het moeilijk om mensen die me heel dierbaar en dichtbij zijn aan te spreken over hun gedrag?
Mijn ervaringen met jou hebben mij geleerd dat stemgebruik, houding en oefeningen op een voor mij passende manier hebben bijgedragen aan bewustwording van mijn eigen gedrag, en daarna lukte het wel.
C.N

Kwaliteit

Martijn: 

 • Lid van de Nederlandse Vereniging Vaktherapie - Antroposofisch geïnspireerd (NVV-AG); Registratienummer 111258
  (voormalig de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (oag), Registratienummer H123)
 • Lid van beroepsvereniging NVBT

Donne:

 • Lid van beroepsvereniging NVDT
  Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van de FVB.

De kunstzinnig therapeuten zijn via hun beroepsvereniging aangesloten bij de klachtenregeling van de nederlandse vereniging voor antroposofische zorg NVAZ.

Hier leest u wat u kunt doen als u een klacht​​​​​​ heeft.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: