Kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is het werken aan je eigen gezondheid en ontwikkeling door te werken met kleur, vorm en beeld. Niet het praten staat voorop bij lichamelijke en/of psychische klachten, maar het beeldend werken - zoals schilderen, tekenen of boetseren.

 • Voor wie

  Voor kinderen (vanaf 5 jaar), jongeren en volwassenen is kunstzinnige therapie inzetbaar. Het is een prachtige doe-therapie. Klachten waarbij deze therapie ingezet kan worden bij kinderen en jongeren zijn o.a.: bedplassen, slaapproblemen, angsten, boze buien, niet lekker in je vel zitten, weinig zelfvertrouwen, faalangst, problemen op school of op het sociale vlak en bij begeleiding bij verlies of scheiding.

  Voor volwassenen biedt deze therapie de mogelijkheid een proces aan te gaan. Kleur waarmee gewerkt wordt brengt waar nodig innerlijk leven, beweging of vorm. Klachten als stress, angst, niet goed kunnen voelen, slaapproblemen, burn out, die eerst als een probleem worden ervaren, kunnen een mogelijkheid tot ontwikkeling blijken.

 • Hoe werkt het

  Het is zichtbaar maken en samen kijken naar wat er speelt. Het is ruimte geven aan wat in je leeft. Het is in beweging brengen wat is vastgelopen. Beeldend werken helpt je hierbij. De ervaring die wordt opgedaan tijdens de oefeningen werkt innerlijk door. Klachten nemen af, vitaliteit en levenslust worden vergroot.

 • Een behandeling

  De therapie kan zowel op verwijzing van een arts als op eigen initiatief gevolgd worden. Ervaring met creatief werken is niet nodig. De therapie vindt wekelijks plaats. Tijdsduur is afhankelijk van de vraag en zal in afstemming met de therapeut zijn.

  Bij kinderen (Hedwig Roorda): bij aanmelding plan ik een intakegesprek met u als ouder(s) en uw kind. Uw vraag en wens en hetgeen uw kind inbrengt staan centraal. Daarna vindt er op afspraak individueel contact met uw kind plaats. Afhankelijk van de vraag is een kind of jongere in gemiddeld 10 sessies geholpen. Afstemming tussentijds met u als ouder(s) vind ik belangrijk om te zien of we op de goede weg zitten. Waar nodig en gewenst betrek ik het bredere familieverband in de begeleiding en therapie.

 • Wat kost het

  Tarief 2021: €82,00 per sessie (60 min/ inclusief materiaal).

  Intake en evaluaties worden berekend als sessie.
  Aan telefonisch contact langer dan 15 minuten en het maken van een eindverslag van de therapie zijn kosten verbonden.

  Als u aanvullend bent verzekerd, vergoeden de meeste ziektekostenverzekeringen de kunstzinnige therapie of een gedeelte van de kosten. Uw verzekeringspolis geeft u hierover meer duidelijkheid. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u ook kijken op de website www.kunstzinnigetherapie.nl/vergoedingen.

 • Specialisatie

  Specialisatie
  Hedwig Roorda: begeleiding bij rouw en verlies 

  Mijn expertise ligt in het begeleiden van rouw- en verliesprocessen. Zowel bij kinderen en jongeren als volwassenen. Het kan gaan om verlies door scheiding, een belangrijk iemand gaan verliezen of hebben verloren, of een ingrijpende levensgebeurtenis zoals adoptie, ziekte, een verhuizing of op werkgebied. Soms blijkt een rouwproces vele jaren later aan het licht te komen en dan een onverwachte verstoring te veroorzaken. Zowel in de rouwbegeleiding als in de therapie gebruik ik kunstzinnige werkvormen. Tekenen, schilderen of werken met klei zijn een fijne en veilige manier voor de kinderen en jongeren om te laten zien wat er in hen leeft. Voor volwassenen kunnen er dingen aan het licht komen die op een onbewuste laag spelen.

   

 • Samenwerking

  Naast de samenwerking met de artsen en therapeuten binnen Therapeuticum Aquamarijn wordt ook samengewerkt met andere behandeleren binnen het Gezondheidscentrum Onder de Linden. Daarnaast vind er nauwe samenwerking plaats met het Kindertherapeuticum Zeist.

 • Kennismaking

  Wilt u kennismaken om te zien of deze therapie iets kan betekenen? Neem gerust contact op met ons.

 •  
 •  
 •  
Patient aan het woord

Ervaring van een moeder en haar twee kinderen (6 en 8 jaar).

Niqué: “Ik ervaar Hedwig en haar manier van therapie geven als zeer prettig. Hedwig laat de kinderen in hun waarde en kijkt elke week wat er nodig is. Er wordt gezocht naar wat er past bij het kind en zijn of haar verwerkingsproces. Zo verloopt de therapie voor ieder kind op een eigen manier, maar toch met een duidelijk doel voor ogen. Mijn kinderen vinden het fijn om naar Hedwig te gaan, willen na een sessie maar moeilijk mee naar huis. Mijn kinderen ervaren rust in de therapie.”

Zelf zeggen ze hierover

‘Ik vind het fijn dat alles mag en niks moet, want ik wil er niet over praten en dat moet ook niet van Hedwig. Hedwig is lief.’

‘En ik vind de opstelling met de playmobielpoppetjes fijn, het helpt me een beetje te accepteren hoe het is.’

Ik zie mijn kinderen sterker worden in deze verdrietige periode, het gaat met vallen en opstaan. Want hoe ga je om met je boosheid en verdriet. Door wat ze krijgen aangeboden, van het gooien met klei om je boosheid kwijt te raken tot tekenen en schilderen of verhalen schrijven, het helpt hun het te verwerken. Ieder op zijn eigen manier en tempo en daar leren ze op te vertrouwen.

Kwaliteit

De kunstzinnig therapeuten zijn geregistreerd lid van de NVKT (nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën). Via hun beroepsvereniging zijn zij aangesloten bij de klachtenregeleing van de nederlandse vereniging voor antroposofische zorg NVAZ.

 Hier leest u wat u kunt doen als u een klacht​​​​​​ heeft.

 

 

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: