Tentoonstelling

In de gezondheid van de mens speelt de kunst in het dagelijks leven een wezenlijke rol.
Daaraan willen wij een bijdrage leveren.

We streven er naar 4 keer per jaar een tentoonstelling in te richten met het doel  ons gebouw te  verrijken met kleur en vorm door beeldende kunst.  Zoveel mogelijk willen we daar de seizoenen en jaarfeesten bij betrekken.

Kunstenaars of amateurs die met Aquamarijn zijn verbonden krijgen de gelegenheid hun werk te tonen en zo een eigen bijdrage te leveren aan de bezieling van het therapeuticum. Het is onze ervaring, dat dit ontmoeting en uitwisseling mogelijk maakt.

Bij de keuze van het werk laten wij als tentoonstellingscommissie ons eigen oordeelsvermogen gelden. In eerste instantie is het ons streven te zoeken naar een gezond makende werking  die van het werk uit kan gaan op de bezoekers van Aquamarijn. Maar het werk mag ook weerstand oproepen, waardoor de waarnemer er een beetje mee moet worstelen om het werk op eigen wijze te verteren. Mooi en harmonisch  is dan ook zeker niet het enige criterium.

We hebben als kunstcommissie besloten nog één jaar tentoonstellingen te verzorgen. Wij zijn blij iemand gevonden te hebben aan wie wij het stokje gaan overdragen. Daarover later meer.

Vragen?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd om zelf te exposeren dan kunt u contact opnemen met de tentoonstellingscommissie.

Marianne Polhout vanaf december 2018