Tentoonstelling

Van 1 mei  tot en met 1 augustus  2021 exposeert Hans Sennema in de gangen van Therapeuticum Aquamarijn in Arnhem.

Hans maakt houtsneden en monoprints. Zijn thema’s haalt hij uit zijn tuin. Vertakkingen, bloeiende bloemen, bladeren zijn gefotografeerd, daarna op de computer bewerkt en vervolgens op dun multiplex over gebracht. Dan worden eerst alle delen die wit moeten blijven uit het multiplex gesneden en gegutst en wordt de eerste kleur opgebracht en afgedrukt op papier. Vervolgens wordt die eerste laag uit het multiplex gegutst en de volgende kleur aangebracht en afgedrukt etc.

Zijn monoprints worden ingeschilderd. Met deze techniek zijn veel variaties mogelijk. Hij gebruik deze techniek als een variant van een ets. Een glasplaat wordt dun ingesmeerd met drukinkt. Vervolgens wordt daar een blad papier opgelegd en op de achterkant van dat blad worden de vormen getekend die je wilt hebben. Daar waar hij tekent ontstaan, afhankelijk van de hoeveelheid inkt, lijnen maar ook onbedoelde vlekken van de geïnkte plaat.

Na zijn opleiding aan de ABK Arnhem is hij werkzaam geweest als docent beeldend aan het voortgezet onderwijs.

Hans woont en werkt in Varsseveld.
Contact kunstenaar:  e.info@sennemakunst.nl   m.0610103103

Verantwoording Hans Sennema
Mijn uitgangspunt is altijd een samenspel van verstand en gevoel. Dat samenspel is niet alleen mijn thema maar ook terug te vinden in mijn werkwijze.
Dat samenspel van verstand en gevoel lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn, maar ik denk dat veel mensen niet alleen maar rationeel of gevoelsmatig zijn ingesteld, maar zich herkennen in een mix van die twee.

Thematiek:
De thematiek van mijn werk ontstaat uit de waarneming, maar met die waarneming is altijd iets gedaan.
Die waarneming is rationeel of gevoelsmatig gekleurd omdat het mijn subjectieve waarneming betreft.
Ook is het zo dat alles wat uiteindelijk uit die waarneming voortvloeit het gevolg is van keuzes die rationeel of gevoelsmatig gemaakt zijn. Het uiteindelijke resultaat kan herkenbare elementen bevatten, maar ook volledig abstract zijn. Het gaat dan niet meer om datgene dat waargenomen is, maar om de verbeelding van keuzes die naast inhoudelijk vooral beeldend zijn.

Werkwijze:
In mijn werkwijze is het verstandelijke bijvoorbeeld terug te vinden in de compositieschema’s van mijn werk. Voor ik aan het werkstuk begin, staan de globale compositieschema’s min of meer vast.
Vaak zijn die terug te voeren op de verhoudingen van de Gulden Snede.
Het gevoel is dus de andere component en die is terug vinden in de techniek en hanteringswijze, de manier waarop ik met mijn gereedschap, materiaal, manier van schilderen of tekenen bezig ben.
Het kan er heel chaotisch, toevallig, krasserig of weloverwogen uitzien maar uiteindelijk speelt het geheel zich bijna altijd af binnen dat van te voren vastgestelde compositieschema.

Hans Sennema
Na de opleiding aan de ABK Arnhem, werkzaam geweest als docent beeldend aan het voortgezet onderwijs.
Woont en werkt in Varsseveld.

e.info@sennemakunst.nl   inst..@hanssennema     m.0610103103

Professionele- of amateur kunstenaars, die zich -op wat voor manier dan ook- met Aquamarijn verbonden voelen worden nog steeds uitgenodigd hun werk te tonen en zo een eigen bijdrage te leveren aan de bezieling van het therapeuticum . Daartoe kunnen zij contact opnemen met Jan Franssen of Fredelief van der Mast

Vragen?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd om zelf te exposeren dan kunt u contact opnemen met de tentoonstellingscommissie.