Home
Welkom bij Therapeuticum Aquamarijn

Therapeuticum Aquamarijn is een gezondheidscentrum waar antroposofische artsen en therapeuten samenwerken. Samen staan zij voor een  betrokken professionele gezondheidszorg vanuit een eigentijds spirituele benadering van ziekte en genezing, met antroposofie als inspiratiebron. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat onze artsen en therapeuten samen met de patiënt kijken naar waarom het lichaam of de psyche bij déze mens uit balans is. Hoe is de fysieke gesteldheid? Met welke instelling staat hij of zij in het leven? Wat is het levensverhaal van deze persoon?  In onze behandelwijze staat de gehele en unieke mens centraal; er worden niet alleen symptomen behandeld, maar we kijken ook naar ontwikkelingsmogelijkheden, zowel lichamelijk, psychisch als geestelijk.

Een antroposofisch arts is zowel regulier als antroposofisch geschoold en daarom wordt, in samenspraak met u, gekeken welke behandeling, regulier of antroposofisch, het meest aangewezen is. Er worden zowel gewone als antroposofische medicijnen en therapieën voorgeschreven. Daarbij is er ruimte en tijd voor gesprek. Immers, bij ziekte ben je meer dan je lichaam of klacht alleen.