Stichting en deelnemersbijdrage

EB-brief mei 2023 definitief.pdf

Deelnemersbijdrage

Aquamarijn is in 1978 gesticht door patiënten. Sinds deze tijd dragen patiënten financieel bij aan Aquamarijn. Patiënten zijn bij Aquamarijn niet alleen ‘cliënten’, maar ook mededragers van de organisatie. Samen verantwoordelijk zijn voor gezondheid betekent praktisch dat we samen de meerkosten van antroposofische gezondheidszorg dragen.

In 2015 is dit uitgangspunt opnieuw onder de loep genomen. Via enquêtes en gesprekken met 90 patiënten alsmede therapeuten en artsen is het beleid omtrent de deelnemersbijdrage herijkt. De steun van patiënten voor de deelnemersbijdrage blijkt nog steeds groot. Velen ervaren de meerwaarde van de antroposofische gezondheidszorg. Zij zien in, dat de extra aandacht en zorg die wordt ingezet, een financiële bijdrage vraagt. De kritische noten die patiënten, artsen en therapeuten ons meegaven zijn verwerkt in het nieuwe beleid.

  • Naar welk rekeningnummer

    U kunt uw deelnemersbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL06 TRIO 0197 615 120 t.n.v. Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn

  • Periodieke schenking

    Een periodieke schenking betekent dat u zich middels een schriftelijke overeenkomst verplicht om minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Het voordeel hiervan is dat uw schenking volledig aftrekbaar is voor de belasting, aangezien er geen minimale of maximale schenkdrempel geldt.

    Wilt u gebruik maken van een periodieke schenking, dan kunt u dit formulier uitprinten, invullen en naar de administratie sturen: Administratie Aquamarijn, t.a.v. F. Bergervoet-Hirth, Onder de Linden 21-9, 6822 KG  Arnhem.

Uitgangspunt

‘De deelnemersbijdrage is een uitdrukking van de medeverantwoordelijkheid van patiënten voor enerzijds het Therapeuticum als geheel; en anderzijds voor de eigen gezondheid en genezing. Door patiënt te worden bij Aquamarijn spreekt de patiënt hiertoe zijn/haar bereidheid uit.’