Filter:
 • Vanuit de huisartsenpraktijk: Hans van Vugt

  Hans van Vugt bouwt zijn werkzaamheden als huisarts in september 2021 verder af. Hij werkt alleen nog op de woensdagen. Aan het einde van het jaar gaat hij dan met welverdiend pensioen.

  Per 20 september komt Dorien Beijderwellen op vrijdagen en wisselende invaldagen werken bij Aquamarijn. Wij zijn er blij mee dat ze bij ons komt werken en dat ze onze praktijk en onze werkwijze wil leren kennen. Wij hopen natuurlijk dat het haar goed zal bevallen en dat ze bij ons zal blijven werken. 

  Patiënten van Hans van Vugt zullen in ieder geval tot 1 januari 2022 op zijn naam blijven staan ingeschreven. Per 1 januari 2022 zullen de patiënten naar verwachting ingeschreven worden bij huisartsen Kore Luske en Manon Bos. Hoe dat er concreet uit gaat zien zal later dit jaar duidelijk worden.

  Omdat Dorien Beijderwellen op de vrijdagen gaat werken, vindt er een verschuiving plaats in de werkdagen van Kore Luske. Kore Luske zal voortaan op maandag in plaats van op vrijdag werken.

 • Brief van Hans van Vugt

  Huisarts Hans van Vugt gaat met pensioen met ingang van 1 januari 2022

  In februari word ik alweer 68 jaar, dus hoogtijd om te stoppen.
  Zo voelt het ook, ik heb de luxe gehad om langzaam af te mogen bouwen naar 3 en later 2 dagen.
  2-3 dagen zijn op mijn leeftijd in alle drukte al pittige dagen. Komende maanden werk ik nog maar 1 dag per week, de woensdag. Ik geniet nu al van het idee! Het is een zegen om de praktijk nu over te dragen aan Kore en Manon, samen met Simone en Dorien: een prachtteam.

  In 2019 heb ik nog de luxe gehad om 2 maanden met sabbatical te mogen gaan.
  In Nieuw-Zeeland ontmoette ik mijn nieuwe liefde uit Nijmegen. Zo mag ik een stap maken naar een nieuw leven met nog voldoende dingen te doen en te wensen. En met 6 kleinkinderen en 2 op komst ben ik ook een rijk mens.

  Op het spreekuur kreeg ik al vragen over mijn vertrek naar aanleiding van de sollicitatie die eerder in de nieuwsbrief stond. De reacties die ik kreeg waren hartverwarmend. Mijn dank! Een afscheid in welke vorm ook (gezien Corona), wordt later nog bekend gemaakt.

  Na ruim 33 jaar kijk ik vooral terug op vele dierbare en leerzame ontmoetingen. Aquamarijn als werkplaats in de gezondheidszorg is voor mij altijd een realiteit geweest. Het werken in zo’n uitgebreid therapeutenteam, het stichtingsbestuur en in een in mijn tijd erg gegroeid praktijkteam was een waar genoegen en heb ik altijd als een rijkdom ervaren. Samenwerken in en aan een holistische gezondheidzorg is de toekomst.

  Ik dank jullie voor die mogelijkheid en wens ieder van harte een gezond en gezegend leven.

  Tot slot deel ik 2 woorden die ik in de loop van jaren veel heb gebruikt en voor mij zijn gaan leven, en nu zeker op mij van toe passing zijn: Het verlangzamen en meer naar binnen gaan is een essentiële stap om dichter bij jezelf te komen.

  Hans van Vugt

   

   

 • Bewijs van vaccinatie via CoronaCheck.nl

  Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?
  Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

  Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

  Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

  Stuurt u dan een e-mail naar info@therapeuticumaquamarijn.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

  Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

  Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

 • Vanuit de huisartsen: laat ik mij vaccineren?

  Vaccinatie voor het coronavirus (SARS-Cov-2), laat ik mij vaccineren?

  We krijgen veel vragen van patiënten over de corona-vaccinatie. Wij vinden het belangrijk dat u weloverwogen en in vrijheid uw keuze maakt. En dat uw keuze wordt gerespecteerd en gesteund.

  Bij het maken van uw keuze merken wij dat bij patiënten meerdere factoren meespelen. Het maken van een keuze is daarom vaak niet makkelijk. De factoren zijn vaak voor iedereen anders waardoor mensen met hun eigen overwegingen tot hun eigen keuzes moeten komen.

  Vanuit de overheid wordt er één en hetzelfde advies gegeven – iedereen vaccineren. Dat je als overheid bij een crisis een advies geeft dat voor iedereen hetzelfde is kan logisch lijken. We leven echter in een tijd waarin we steeds geïndividualiseerder ons leven gaan. Vanuit onze antroposofische visie steunen wij mensen om – binnen de gemeenschap waarin zij leven – hun eigen ontwikkelingsweg te gaan. En ook wij als huisartsen leren in onze opleiding zorg op maat te leveren. Daar past ook bij dat je je eigen keuze maakt voor wel of niet vaccineren.

  Wij delen de zorg van veel mensen dat er nog maar weinig echt bekend is over de werkzaamheid  en bijwerkingen van de verschillende vaccins op lange termijn. Veel verwachtingen over de werkzaamheid wordt verondersteld vanuit ervaringen met andersoortige vaccins en vanuit het werkingsmechanisme van dit vaccin. Belangrijk is daarom dat onderzoek onder wel en niet gevaccineerden plaatsvindt, zodat we op langere termijn betrouwbare informatie verkrijgen.

  Binnen de huisartsenpraktijk en het therapeuticum hebben we geprobeerd zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor onze patiënten en de zorg te verlenen die wij belangrijk vinden. Dat vroeg aanpassingen van één ieder. De afstand tot één ieder in de samenleving is groter geworden door de 1,5 meter afstand. Maar lukt het ons, ondanks die aanpassingen toch om met elkaar in verbinding te blijven en menselijke warmte te ervaren? Dat blijft een opgave. Het sociale aspect is voor mensen een belangrijke reden zich te laten vaccineren. Hoewel in de eerste fase van vaccineren de beschermingsmaatregelen nog van kracht zullen zijn, hopen veel mensen dat over langere tijd die maatregelen minder nodig zijn. En dat het contact met naasten weer vaker en makkelijker kan plaatsvinden.

  Praten over Covid kan niet zonder ook stil te staan bij een goede gezondheid en bij je eigen weerstand. Wat kan er allemaal bijdragen aan die goede gezondheid? Wat kun je zelf doen? Want zelf wat kunnen doen is belangrijk om te kunnen ervaren dat je zelf regie kunt nemen over je gezondheid. Mensen voelen zich daardoor vaak sterker en weerbaarder. En angst wordt dan beter weerstaan. En net zo belangrijk is dat je ervaart dat je hulp kunt vragen bij een zwakke gezondheid en bij angst voor ziek worden.

  Over ziek zijn van het coronavirus:
  Het coronavirus kan leiden tot de ziekte COVID-19. Ongeveer 98% van de mensen herstellen van COVID-19 zonder dat een opname in het ziekenhuis nodig is. De kans op een ernstig verloop van COVID-19 wordt groter met de leeftijd, bij overgewicht en als mensen ook andere ziekten onder de leden hebben. Bij deze groep is de kans groter dan een ziekenhuisopname nodig is. In veel gevallen is dit een kortdurende opname ter ondersteuning met medicatie en zuurstof. Slechts een kleine groep hiervan komt op de intensive care aan de beademing.

  In onze praktijk hebben veel mensen Covid doorgemaakt. Wij hebben in de praktijk gezien hoe verschillend mensen ziek werden van Covid – milde klachten en weinig ziek, tot dagenlang ziek met hoge koorts. Slechts een klein aantal mensen is in het ziekenhuis opgenomen geweest. In het herstel zien we ook dat patiënten daar heel verschillend doorheen komen. Longklachten, aanhoudend moe en moeite conditie weer op te bouwen komen het meeste voor. Hoewel het soms lang kan duren zien we mensen ook hier van opknappen.

  Vaccins die in Nederland beschikbaar zijn of gaan komen:

  • De vaccins van Biontech/Pfizer en Moderna zijn beschikbaar. Dit zijn beide mRNA vaccins. 
  • Voor de huisartspraktijk is het Astra Zeneca vaccin nu beschikbaar. Dit is een Vector vaccin.

  Verder lezen?
  Twee Duitse antroposofische artsen, Georg Soldner en David Martin, hebben een wetenschappelijk artikel geschreven over de vaccinatie tegen het corona virus. Zij pleiten ervoor goed onderzoek te doen bij mensen die wel- en niet gevaccineerd zijn. Zodat we hiermee de gevolgen op lange termijn serieus en goed kunnen vervolgen. Hieronder volgt een link naar de nederlandse vertaling van dit artikel:

  https://www.antroposofieinspireert.nl/actualiteiten/vaccineren-tegen-covid-19/?idU=1

  Hoe versterk je je gezondheid in en na coronatijd?
  Door Marco Ephraim, huisarts in Zoetermeer. In het zomer-thema nummer van Therapeuticum Aurum wordt hierover geschreven. Het thema begint op bladzijde 16.

  Aquatinten thema Groei.
  Contactblad Therapeuticum Aquamarijn nr 47, voorjaar 2021. Artikel “virussen en verander-kansen” door Kore Luske.

  Op de landelijke website van Antroposana is online een interview te lezen met antroposofisch kinderarts Edmond Schoorel. In het interview vertelt hij zijn visie op het verschijnsel corona.

  Zie website Antroposana.nl. Bij Ita online artikel “Ontkenning van de etherwereld”. Geplaatst op 19-10-2020

  Huisartsen Aquamarijn
  Februari 2021

   

   

 • Hoe versterk je je eigen immuunsysteem?

  Omdat we in de bevolking nog geen immuniteit opgebouwd hebben tegen het Corona virus dient zich meteen de vraag aan hoe we ons immuunsysteem kunnen versterken.

  Je eigen immuunsysteem is het vermogen te oordelen wat hoort wél bij mij en wat hoort niet bij mij. Dit oordeelsvermogen speelt een belangrijke rol in het handhaven van je eigen individualiteit.

  Als je tegen een probleem aankijkt kun je verschillende brillen opzetten die dan bepalend zijn voor de uitkomst, bepalend zijn voor wat je dan ziet. Er bestaat de pessimistische bril, de materialistische bril, de roze bril en ik zet nu even een holistische bril op om naar immuniteit te kijken.

  Vanuit een holistische optiek kun je de mens beschouwen als te zijn opgebouwd uit een lijf (materie), een vitaliteitskrachtenveld (de fysiologie, de werking van de organen) een psyche (ziel, de driften, begeerten en harstochten) en een geest (de individualiteit, het zelf of het ik )

  De rode draad is steeds: wat hoort wél bij mij en wat niet en hoe is dat te beïnvloeden.

  Op puur lichamelijk niveau moeten we natuurlijk proberen contact met het virus te mijden. Dit kunnen we beïnvloeden door het wassen van  we onze handen, hoesten in onze elleboog, en dragen we een beschermbril en een schort en mondmasker als we echt met een besmette patiënt in contact komen. 

  Op vitaliteits niveau, het niveau van de fysiologie, het functioneren van de organen, zijn het de witte bloedlichaampjes die het vermogen hebben waar te nemen wat wel en wat niet bij het menselijk lichaam hoort. Een nieuw virus wordt, als alles goed werkt, herkent als niet bij het lichaam horend: het wordt gemarkeerd, aangevallen en opgeruimd. In principe gaat dit automatisch.

  Is dit vitaliteit systeem nog te beïnvloeden? Mogelijk wel als je bedenkt dat het Corona virus, net zoals het griepvirus, vooral een virus is dat de luchtwegen aanvalt/belast. De luchtwegen hebben een slijmvlies met trilhaartjes die met een slagbeweging het slijm van de luchtwegen vanuit alle richting naar de keel brengen waar we het doorslikken en zo virussen, bacteriën en vuil door het maagzuur zo goed mogelijk onschadelijk maken. Alcohol en roken hebben een sterkt negatieve invloed op het gezond functioneren van de trilhaartjes in de luchtwegen. Het is dus logisch te adviseren als er griep of Corona in je omgeving heerst dat je dan stopt met roken en alcohol drinken. Alcoholisten gaan relatief vaak dood aan een longontsteking.  In het verlengde daarvan kun je de maagfunctie ook ondersteunen door minder koffie, geen koolzuurhoudende dranken te gebruiken en alcohol(weer!) en roken (ook weer) te vermijden omdat die laatste twee ook belastend zijn voor de gezonde maagfunctie.

  Daarnaast weten we dat ook vitamine D een gunstige rol speelt in ons immuunsysteem. Het is in mijn ogen geen toeval dat de meeste griep ontstaat wanneer van nature de vitamine D concentratie in het bloed het laagst is, namelijk aan het eind van de winter.

  Verder kun je met gezonde doorwarmende voeding (o.a gember, Kurkuma) je warmtehuishouding verbeteren.

  Op psychisch niveau kan het helpen eens kritisch door de vrienden en bekenden kring heen te lopen. Welke mensen geven je energie, zijn warm en hartelijk en welke zijn meer kil en cynisch en negatief? Is daar afscheid van te nemen? Van familie meestal niet, maar de omgang is vaak wel een beetje te sturen door afgrenzing te oefenen. Is de hele dag de radio aan weldadig voor je of kost het eigenlijk onnodig energie en geeft het concentratieverlies als je een specifieke taak moet uitvoeren?

  Het dichten van een psychisch energielek is absoluut weerstand verhogend denk ik.

  Op geestelijk niveau is het misschien wel het meest spannende na te gaan wat hoort nu bij je en wat niet. Sta eens stil bij de vraag welke biografische keuzes je gemaakt hebt. Welke plannen en welke idealen zijn nog onvervuld? Waar kijk je met tevredenheid op terug? Wat moet nog afgemaakt worden? Zijn er nog uitdagingen voor mij, wordt er nog ergens aan mij getrokken? Is mijn hulp nog ergens nodig?

  Zo kun je op verschillende niveaus je eigen afweersysteem een flinke steun in de rug geven.

  Harco Alkema
  (Antroposofisch Huisarts in Leiden)

 • De nieuwsbrief

  Als u hier klikt, komt u bij het archief van alle nieuwsbrieven die wij verzonden

  Lees hier de nieuwsbrief