Filter:
 • Huisartsenpraktijk beperkt geopend in zomer week 29, 30, 31 en 32

  Praktijk beperkt geopend in zomer week  29, 30, 31 en 32.

  In verband met de zomervakantie is Huisartsenpraktijk Aquamarijn beperkt geopend van 16 juli tot en met 10 augustus 2018. Dit betekent dat er geen reguliere en/of controle afspraken kunnen worden gepland. Wel kunnen er afspraken worden gepland met de assistente (injecties e.d.)
  Voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot na de vakantie, kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 8:00uur en 17:00uur bellen naar de dokterspost: 0900-1515.
  Tussen 17:00uur en 8:00 uur ’s ochtends en in het weekend belt u de huisartsenpost: 0900-1598.

  LET OP: Er wordt waargenomen door verschillende huisartsen op een andere locatie in het pand Onder de Linden.
  Adres: Onder de Linden 21-5 (Huisartsenpraktijk Klarendal). 1e verdieping, boven apotheek Biermasz. 

  Vraag bijtijds uw recepten aan. Mocht dat niet zijn gelukt, hebben wij tijdens sluiting met apotheken (In de regio) een regeling dat de actuele medicatie van patiënten op voorhand kan worden afgegeven.

  Naar aanleiding van vragen over de zomersluiting de volgende toelichting: 

  • Dit jaar is een groep samengesteld met artsen en assistentes die waarnemen in de zomervakantie, hierdoor zijn we 4 weken gesloten. Een groot voordeel is dat de waarneming in het gebouw van Onder de Linden plaatsvindt en dat onze eigen artsen en assistentes meedraaien in de waarneem regeling.
  • Wij maken nog geen afspraken voor na de vakantie, zodat de agenda leeg is en er niet direct lange wachttijden zijn.
 • Afscheidsbrief Anita Janssen

  Beste mensen,

  Sinds 2006 heb ik met veel plezier gewerkt in Therapeuticum Aquamarijn. Eerst als verpleegkundige voor de uitwendige therapie en sinds 2012 als praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk. In de afgelopen 2 jaar ben ik heel veel ziek geweest, waardoor ik de continuïteit in mijn patiëntencontacten niet meer heb kunnen waarborgen. Dit vind ik heel erg jammer. Met sommige mensen mocht ik heel lang oplopen. Van veel levensgebeurtenissen mocht ik getuige zijn en mensen begeleiden met inwrijvingen en gesprekken. Ik heb me erg betrokken gevoeld en vind het heel vervelend dat ik zo maar ben weggevallen en nooit fatsoenlijk afscheid heb genomen. 
  Recentelijk is gelukkig duidelijk geworden waar ik al jaren last van had. Ik bleek een chronische blindendarmontsteking te hebben. De appendix is begin dit jaar verwijderd en sindsdien voel ik me herboren. Desondanks hebben ‘Aquamarijn’ en ik besloten dat ik mijn werkzaamheden stop in Aquamarijn. 
  Ik wil iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt en iedereen die ik de afgelopen jaren heb mogen begeleiden heel erg bedanken voor het vertrouwen, de leerzame momenten en het plezier!

  Hartelijke groet, Anita Janssen
   

  Anita Janssen
 • Let op: De huisartsenpraktijk verstuurt geen medische gegevens via de mail 

  Let op: De huisartsenpraktijk verstuurt geen medische gegevens via de mail  

  Steeds vaker ontvangen wij medische vragen via de mail. In verband met de nieuwe privacy-wetgeving (mei 2018) zal de huisartsenpraktijk geen medische informatie meer via de mail versturen. 

 • Fysiotherapeuten stoppen met contracten zorgverzekeraars

  De fysiotherapeuten van Aquamarijn stoppen met het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars per 1 januari 2018

  De fysiotherapeuten van Aquamarijn stoppen met het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars per 1 januari 2018

                                                          -  Dit betekent niet dat u niets meer vergoed krijgt -

   

  De belangrijkste redenen voor dit besluit lichten wij kort en puntsgewijs toe.

  Maatwerk mogelijk maken

  Door steeds strakkere regelgeving en vernauwing van de richtlijnen en protocollen, moeten we ons in steeds meer bochten wringen om onze antroposofische werkwijze te kunnen handhaven (dat geldt zowel voor de behandeling als voor de verslaglegging).

  Voor  behandelvormen voortkomend uit de antroposofische gezondheidszorg is geen plaats.

  Aantal behandelingen

  De zorgverzekeraars werken met een behandelindex. Dit is een gemiddeld behandelaantal voor een klacht. Korter behandelen wordt beschouwd als kwalitatief betere therapie. Overschrijding van dit aantal behandelingen leidt tot lagere vergoedingen aan fysiotherapeuten, verscherpte controle en uiteindelijk uitsluiting van contracten.

  Wij willen in overleg met de patiënt bepalen hoeveel behandelingen iemand nodig heeft en ons niet laten belemmeren door deze behandelindex  van verzekeraars.

  Overleg met de patiënt – niet met de verzekeraar

  Wij willen in direct contact en overleg komen over de behandeling en therapievorm met de patiënt, en niet met de verzekeraar. Zo ontstaat voor ons als therapeuten en voor u als patiënt het ideale klimaat voor het werken aan de gezonde toekomst.

  Tarief

  De behandelingen worden gegeven tegen een tarief dat eenzijdig door de verzekeraar wordt vastgesteld. Deze tarieven dalen de laatste jaren; echter onze praktijkkosten stijgen.

  Het tarief ligt ver onder het bedrag dat volgens de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) de kosten dekt.  Door het niet tekenen van contracten kunnen wij een eerlijker tarief vragen.

  Let op : als u een zorgverzekering afsluit kunt u altijd kiezen voor een restitutiepolis of een naturapolis. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering. Fysiotherapie valt in de meest gevallen onder de aanvullende verzekering.

  Als u kiest voor een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener en vergoedt uw verzekeraar het tarief volledig bij een zuivere restititutiepolis, en marktconform bij een gewone restitutiepolis. In dat laatste geval bestaat de mogelijkheid dat u een (klein) gedeelte moet bijbetalen.

  Als u een naturapolis kiest bent U niet vrij is de keuze van uw zorgverlener en is de vergoeding altijd een percentage van ons tarief.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekeraar van uw keuze.

  Wij zien het per 1 januari 2018 contractvrij werken zorginhoudelijk en financieel als een kans voor de antroposofische fysiotherapie.

  Wat zijn de consequenties voor u?

  In de zorg die u van ons krijgt verandert uiteraard niets.  Wij blijven voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen ( CKR-registratie) die door de beroepsvereniging worden vastgesteld en gecontroleerd.

  De manier van betalen verandert wel

  Vanaf 1 januari 2018  krijgt u zelf de rekening.  Deze kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. 

  Het ligt voor de hand om een verzekering af te sluiten op restitutie basis.  Dit geeft meer vrijheid van keuze,  en meer vergoedingsmogelijkheden.

  Samenvattend

  Vanaf 1 januari 2018 

  • ontvangt u zelf de nota voor uw behandelingen
  • dient u deze zelf in bij uw zorgverzekeraar
  • vergoedt uw verzekeraar bij een restitutiepolis 100% of marktconform - bij een budget/naturapolis 60-70% van de behandelnota
  • hebben wij meer vrijheid u individueel afgestemde zorg aan te bieden

  Vragen?

  Via de nieuwsbrieven en onze website en folders houden wij u op de hoogte.

  U kunt ook altijd een van de fysiotherapeuten aanspreken of mailen met uw vragen.

  De fysiotherapeuten van Aquamarijn

  Louis de Groot

  Yvonne Siebum         

  Bert de Brouwer

  Hannie Bakker

  Anneke Jansen

 • De nieuwsbrief

  Als u hier klikt, komt u bij het archief van alle nieuwsbrieven die wij verzonden

  Lees hier de nieuwsbrief