Psychologische zorg

Psychotherapie is een gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Gesprekken tussen client en psychotherapeut staan centraal. De behandelingen zijn kort als dat kan en langdurig als dat nodig is. De client kan een individu of echtpaar zijn. Psychische klachten (die vaak samenhangen met lichamelijke) verminderen of hanteerbaar maken, is het doel van psychotherapie.