Over ons

Therapeuticum Aquamarijn

Therapeuticum Aquamarijn heeft een bijzondere geschiedenis die begint in de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw. In die tijd ontstond er in Arnhem een groep mensen rondom een gemeenschappelijke wens: de antroposofische gezondheidszorg een plek te geven in deze stad. Op initiatief van deze groep startte Gerard Rotteveel (1938-2022) in 1979 als huisarts met een antroposofische praktijk.

Antroposofie

Vanaf het eerste begin is de antroposofie een belangrijke inspiratiebron voor de medewerkers van Therapeuticum Aquamarijn. Antroposofie is de naam van een geestelijke stroming die in het begin van de 20e eeuw ontstond. De grondlegger ervan is dr. Rudolf Steiner (1861-1925). Het woord antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden: antropos (mens) en sophia (wijsheid). Het betekent: wijsheid van de mens. Om de ontwikkeling van de mens en de wereld te begrijpen kijkt de antroposofie naar de hele schepping. Daarin ziet zij de mens als een zich ontwikkelend geheel van lichaam, ziel en geest. Karma en reïncarnatie zijn essentiële begrippen in deze visie.

Antroposofie heeft vanaf haar ontstaan in toenemende mate een maatschappijvernieuwende inbreng. Het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw, de zorg voor mensen met een beperking (de heilpedagogie) en de antroposofische gezondheidszorg zijn voorbeelden van antroposofische initiatieven. Het gedachtengoed werkt ook inspirerend in diverse sociaal-economische initiatieven die een rechtvaardiger en menswaardiger samenleving nastreven. Denk bijvoorbeeld aan de Triodosbank of de Odin voedselcoöperatie. Naast deze maatschappelijke activiteiten inspireert de antroposofie tot het gaan van een individuele innerlijke scholingsweg, een geestelijke oefenweg.

Antroposofische geneeskunst 

Antroposofische artsen en therapeuten hebben een reguliere vakopleiding gevolgd. Daarnaast hebben ze zich voor hun vakgebied geschoold in de inzichten van de antroposofie. Zodoende is de antroposofische geneeskunst een aanvulling op en een verdieping van de reguliere geneeskunde.

Rudolf Steiner ontwikkelde de antroposofische geneeskunde in samenwerking met de Nederlandse arts Ita Wegman. De antroposofische geneeskunst betrekt naast de fysieke kant ook de psychische en geestelijke behoeften van de mens in haar diagnose en therapieën. Vanuit die verbreding nodigt een antroposofische arts of therapeut patiënten uit om ziekten te zien als (weliswaar pijnlijke) ontwikkelingskansen. Om die te benutten biedt de antroposofische geneeskunde een breed scala aan individueel afgestemde hulp, ondersteuning en begeleiding. Zoals homeopathische en antroposofische medicatie en diverse therapieën: verpleegkunde, voedingskunde, kunstzinnige therapie (muziek, beeldend), euritmietherapie, fysiotherapie, spraaktherapie. Doel van deze antroposofische therapieën is de gezondmakende krachten van de mens (ook wel het zelfgenezend vermogen genoemd), op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied, te activeren en te ondersteunen. Van wezenlijk belang is dat de patiënt zelf actief meewerkt aan dit proces van weer gezond worden.