Foto Anne Veenstra Anne Veenstra Stichting en bestuur
Aanwezig
Contact
Specialisaties
CV
  • Voorzitter bestuur
  • Al bijna dertig jaar ben ik patiënt bij het Therapeuticum. Het antroposofisch denken en handelen vind ik intrigerend en inspirerend; het werpt een ander licht op je gezondheid in de ruimste zin van het woord. Ik heb een aantal jaren meegewerkt aan de Aquatinten en daarmee menig thema voor mijzelf uitgewerkt. Nu ben ik al weer zes jaar bestuurslid vanaf de verhuizing naar Onder de Linden. Het is fijn om zo mee te werken aan een goed Therapeuticum, goed voor de patiënten, goed voor de artsen en therapeuten. En dat in deze tijd en deze setting. In mijn werkzame leven ben ik geestelijk verzorger in de ouderenzorg, een boeiend speelveld. Als voorzitter hou ik de rode draad in de gaten en zorg ik voor een goede maandelijkse ontmoeting en vergadering.