Eenmaal per 3 jaar vindt in het kader van onze accreditatie een patiënten enquête plaats. Uw mening over de praktijk is heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt in de vorm van een enquête over de huisartsen en de praktijk. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête in zijn geheel in wilt vullen. Dit zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt. U hoeft uw naam niet op te geven.

Klik voor een enquête over uw huisarts op de naam van uw arts.
Klik voor een enquête over de praktijk op "de Praktijk".

Wij stellen uw medewerking op prijs!

Hoogachtend,

Huisartsenpraktijk Aquamarijn
Enquête Barbera Bischot
Enquête Hans van Vugt
Enquête Kore Luske
Enquête Simone Karcher

Enquête Manon Bos
Enquête De Praktijk