Proef- zorgprogramma stressgerelateerde klachten

Deelnemers gezochtvoor de vervolgpilot “Zorgprogramma bij stress”

We zijn gestart in het therapeuticum met een proef-zorgprogramma voor mensen met stressgerelateerde klachten.
Een zorgprogramma is een therapeutisch traject.

Stress
Iedereen ervaart stress, het wordt pas een probleem als de stress jou gaat beheersen.
Aanhoudende stress kan leiden tot allerlei chronische klachten zoals moeheid, slecht slapen, prikkelbaarheid, overgevoeligheid voor drukte , emotionele labiliteit, piekeren, gejaagd voelen, concentratieproblemen en vergeetachtigheid, terugkerende infecties, hoofdpijn- en buikpijnklachten, het gevoel het leven niet in de hand te hebben.

Zorgprogramma
Om dit probleem goed aan te pakken is in Aquamarijn een multidisciplinair zorgprogramma ontwikkeld.

Doel van dit programma is te voorkomen dat deze klachten leiden tot chronische aandoeningen. In het zorgprogramma worden verschillende therapieën na elkaar doorlopen: uitwendige therapie, fysiotherapie, euritmietherapie en biografische gesprekken.

Tussentijds vinden evaluatiegesprekken plaats.

Leidraad
De leidraad van het programma is dat u de stress gaat herkennen, weet wat het met u doet en leert wat u er zelf aan kunt doen. Het hele programma duurt minimaal 3 x 7 consulten of sessies verdeeld over een periode van meerdere maanden

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de dekking van uw verzekering en het op u afgestemde traject na de intake.

Interesse
Wij zijn op zoek naar mensen die stressgerelateerde klachten hebben en die hun klachten aan willen pakken en die zo met ons dit zorgprogramma verder willen helpen.

Wilt u meer informatie over deze pilot of heeft u interesse om deel te nemen, mail dan naar de zorgprogrammagroep.

Folder voor 1e pilot zorgprogramma bij stress in 2017 Deelnemers gezocht

Meer informatie

Stress

Iedereen ervaart stress., maar het wordt een probleem als stress ons gaat beheersen.
Bijvoorbeeld als we teveel willen of als er teveel van ons wordt gevraagd. We kunnen dan het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Als de spanning te hoog oploopt of te lang aanhoudt kan het lichaam niet meer voldoende herstellen. Er ontstaat een disbalans waarbij de lichamelijke vitaliteit en de psychische veerkracht afnemen.

Naast dat stress tot het ontstaan van klachten leidt, kan het ook invloed hebben op het ontwikkelen van chronische ziekten zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en diabetes.

Zorgprogramma

Wij bieden u verschillende therapieën aan, afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Na de intake bij de huisartsenpraktijk, wordt er door de therapeuten een traject aan u voorgesteld met een keuze uit de volgende therapieën: uitwendige therapie, fysiotherapie, euritmietherapie, (biografische) gesprekken en/of medicatie.

Uitgangspunt in het samenstellen van uw persoonlijke zorgprogramma is het herstellen van uw lichamelijke vitaliteit en het versterken van uw psychische veerkracht.

Zo wordt gewerkt aan het herstel van vermoeidheid en uitputting en het herkennen van stress.  Als duidelijk is wat stress met u doet kan geleerd worden wat u er zèlf aan kan doen. Het hele programma doorloopt u in 3 x 7 weken.

Dossier en samenwerking

Zorgdossier en samenwerking

Gedurende het traject wordt tussentijds met u en betrokken zorgverleners geëvalueerd. Er wordt een zorgdossier bijgehouden door uw behandelaren en zij overleggen zo nodig om uw proces verder vorm te geven. Zo bieden we zorg op maat.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de dekking van uw verzekering en het op u afgestemde traject.

Onderzoek

Therapeuticum Aquamarijn wil graag een bijdrage leveren aan het verder onderbouwen van de antroposofische gezondheidszorg. Onderdeel van de pilot is dat u enkele vragenlijsten invult voor onderzoek van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (Hogeschool Leiden) naar de kwaliteit en effectiviteit van dit zorgprogramma.