Medewerkers

 

 

 • Huisartsen

  De praktijk heeft 3 vaste huisartsen; Barbera Bischot (2 dagen per week), Hans van Vugt (3,5 dagen per week) en Kore Luske (2,5 dagen per week). Daarnaast werkt er een waarnemer in de praktijk , Simone Karcher.

  Vanaf 6 oktober komt huisarts Manon Bos weer terug op de vrijdag. Voorlopig als vaste waarnemer.
  Zij heeft ruime ervaring met de huisartsenpraktijk en is in de laatste fase van de antroposofische artsen opleiding.

 • Assistentes

  De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed als mogelijk verloopt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren, zullen zij soms aanvullende vragen aan u moeten stellen. Net als voor de artsen, geldt ook voor hen het beroepsgeheim. Naast het organiseren en het maken van afspraken, verricht de assistente ook enkele medische handelingen. Deze handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn: geven van injecties, maken van uitstrijkjes, verrichten van klein laboratoriumonderzoek, meten van de bloeddruk. Alle handelingen van de assistente geschieden onder supervisie van de huisarts.

 • POH - praktijkondersteuners

  POH-somatiek

  De praktijkondersteuner somatiek, Ingrid Boer,  begeleidt mensen met COPD, mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en brengt bezoeken aan ouderen.

  Praktijkverpleegkundige POH-ggz
  Bij de praktijk is Anita Janssen werkzaam als POH-GGZ, zij begeleidt mensen met psychische problemen. 

 • Administratie en management

  Voor de financiële administratie zorgt Francis Hirth.

  Karlijn van der Staak is de praktijkmanager.