Kinderspreekuur
Kinderspreekuur

Er kunnen tal van redenen zijn waarom u zich zorgen maakt over uw kind: het slaapt slecht, het laat gedragsproblemen zien, het zit niet lekker in zijn vel, het vraagt veel in de opvoedsituatie of het gaat niet goed op school.
In het kinderspreekuur zoeken wij samen met u als ouder/ opvoeder naar inzicht in datgene wat uw kind in zijn ontwikkeling nastreeft en hoe we het daarin kunnen ondersteunen.

Naar aanleiding van uw hulpvraag streven wij ernaar tot een beeldvorming te komen, waarbij we gebruik maken van verschillende onderzoeksmogelijkheden. Naast medisch en lichamelijk onderzoek, waarin de biografie ook een belangrijke rol speelt, maken we gebruik van waarnemingen uit observaties vanuit de ritmische massage, spel, beweging, euritmie en beeldende therapie.

Ook inzichten vanuit de orthopedagogiek worden meegenomen in het onderzoek. Indien nodig kunnen we uw kind doorsturen voor specifieker onderzoek.

 • Voor wie

  Groeien gaat doorgaans niet zonder weerstand. Vaak lost het kind die weerstanden zelf op en merkt u achteraf pas dat het weer ergens doorheen is gegaan in zijn ontwikkeling. Soms lukt het niet vanzelf. Uw kind blijft maar slecht in zijn vel zitten, is in zijn gedrag niet goed te reguleren, het loopt niet lekker op school, slaapt en/of eet slecht etc. U loopt misschien tegen grenzen aan in de opvoeding.

 • Hoe werkt het

  Afhankelijk van uw vraag wordt u als ouder(s) voor een intake uitgenodigd om de hulpvraag helder te krijgen. De intake vindt meestal plaats met twee leden van het kinderspreekuurteam. In overleg komt uw kind al of niet de eerste keer mee. Een volgende stap kan nader lichamelijk onderzoek zijn door een van onze artsen of een diagnostisch consult bij één van de therapeuten. Middels observatie via een massage, beweging of kunstzinnig werken, kunnen we vaak al een goede indruk krijgen waar uw kind in zijn ontwikkeling zit. Ook het gezin als systeem kan uitgangspunt zijn voor het zoeken naar antwoorden op uw hulpvraag. In het team worden de bevindingen besproken. In een adviesgesprek wordt de hieruit voortkomende beeldvorming en een eventueel behandeltraject aan u voorgelegd.

 • Een behandeling

  Uit het advies dat gegeven wordt op het kinderspreekuur kan een behandeling voortvloeien. Er kunnen zowel individuele behandelingen van uw kind als begeleidende gesprekken met u als opvoeder(s) geadviseerd worden. Zonodig verwijzen we door voor verder onderzoek of behandeling.

 • Wat kost het

  Het instaptarief voor een intake bij het kinderspreekuur is € 85,- per uur. Bij eventuele observaties geldt het uurtarief van de desbetreffende arts of therapeut (te vinden onder de info bij de desbetreffende arts/ therapeut). Afhankelijk van uw zorgverzekering is vergoeding (deels) mogelijk.

 • Samenwerking

  In het onderzoek- en behandeltraject wordt nauw samengewerkt met verschillende disciplines binnen het Therapeuticum.

 • Contact

  Neem gerust contact op voor advies of een kennismakingsafspraak.
  Contact: kinderspreekuur@therapeuticumaquamarijn.nl

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: