Foto Judith Mulder Judith Mulder Praktijkondersteuners
Aanwezig
  • di 09.00 - 17.00
Contact
  • 06 363 126 22
Voor de huisartsenpraktijk Aquamarijn

verpleegkundige, kraambezoeken

Geregistreerd lid van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Antroposofische Zorg (afgekort V&VN, AZ).

Tevens aangesloten bij de Nederlandse Verening Antroposofische Zorgaanbieders, NVAZ.

BIG-geregistreerd onder nummer 19913113830

AGB-codes 90-058461 en 90-058464 (praktijk).

Specialisaties
CV